Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Światowy Dzień Pszczół

Rolnictwo
20 maja 2020
Dziś - 20 maja – swoje „święto” mają pszczoły. Każdego dnia zjadamy pyszne i soczyste owoce oraz warzywa. Gotujemy, blanszujemy, dodajemy do ciast nawet nie zastanawiając się nad tym jak one powstają i jakie znaczenie dla tych procesów mają znane nam i kojarzone głównie z produkcją miodu, pszczoły oraz inne dzikie owady. Tymczasem, to właśnie wspomniane zapylacze, bo tak nazywamy grupę owadów odpowiedzialnych za zapylenie warzyw, drzew, czy roślin ozdobnych, są niezwykle ważne dla odpowiedniego funkcjonowania całej biosfery. Bez nich nie byłoby znacznej części żywności na świecie.

Światowy Dzień Pszczół obchodzony jest 20 maja i został on ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ludzkości na temat znaczenia pszczół i innych owadów zapylających, zagrożeń, przed którymi stają, oraz ich wkładu w zrównoważony rozwój oraz także w celu promowania działań na rzecz ich ochrony.

Ochrona różnorodności biologicznej, w tym ochrona pszczół i dzikich zapylaczy jest zagadnieniem od wielu lat ważnym dla Samorządu Województwa Małopolskiego. Od 2018 r. ogłaszany jest konkurs pn. „Małopolska Pszczoła” mający na celu m.in. ochronę różnorodności biologicznej roślin uprawnych i dziko rosnących, pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających oraz promowanie postaw ekologicznych i edukacji ekologicznej w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających. W bieżącym roku ogłosiliśmy już V edycję konkursu, do którego oferty można składać do 29 maja. Na realizację zadań ZWM przeznaczył w tym roku 500 tys. zł.

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Samorząd Województwa Małopolskiego od 2018 r. w ramach konkursu przekazał środki finansowe w łącznej wysokości 999,8 tys.

Pszczoły i inne zapylacze są zagrożone wieloma czynnikami, w szczególności skutkami działalności człowieka, takimi jak zmiany w użytkowaniu gruntów, intensywne praktyki rolnicze i stosowanie
pestycydów, a także zanieczyszczenia, szkodniki, choroby i zmiany klimatu, które zagrażają ich siedliskom, zdrowiu i rozwojowi.

Zasady konkursu i niezbędne dokumenty: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1741449,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM