Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Szukamy malowniczych zakątków naszego regionu

Rolnictwo
13 marca 2020
fot. Andrzej Dybczak
13 marca 2020 - 17 kwietnia 2020
Znasz miejscowości, które zasługują na miano „Najpiękniejszej Małopolskiej Wsi”, „Nowatorskiej Małopolskiej Wsi” lub „Małopolskiej Wsi w Sieci”? Już po raz czwarty zachęcamy do wspólnego poszukiwania malowniczych zakątków regionu w ramach konkursu „Małopolska Wieś 2020”. Na zgłoszenie maksymalnie dwóch sołectw gminy mają czas do 17 kwietnia br. W tym roku pula nagród wynosi 540 tys. zł.

Zachęcam do udziału w kolejnej edycji konkursu. Szukamy najpiękniejszych, nowatorskich i tych małopolskich wsi, które prezentują się równie pięknie w sieci. Chcemy zobaczyć czym żyje lokalna społeczność, czym może się pochwalić, a tym samym zachęcić turystów do obejrzenia urokliwych zakątków naszego regionu

– zachęca wicemarszałek Łukasz Smółka.

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców, które aktywnie działają na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi. Dlatego oceniana będzie estetyka danej miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Równie ważne będą lokalne inicjatywy, które pomagają wzmacniać tożsamość lokalną oraz integrują mieszkańców.

Przedmiotem oceny w kategoriach Najpiękniejsza i Nowatorska Małopolska Wieś będą inicjatywy lokalne, zrealizowane w sołectwach na terenie województwa małopolskiego od 2015 roku, a w kategorii Małopolska Wieś w Sieci, prowadzenie strony internetowej sołectwa, istniejącej co najmniej od 2019 r. i nadal funkcjonującej.

Uczestnikami konkursu mogą być sołectwa zgłoszone przez gminy, położone w województwie małopolskim. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r.

Gmina może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwa sołectwa. Sołectwo może zostać zgłoszone w jednej lub w dwóch kategoriach, przy czym w przypadku zgłoszenia sołectwa jednocześnie w dwóch kategoriach, zgłoszenie to może dotyczyć kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci lub kategorii Nowatorska Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci. 

Zdobycie I miejsca w Konkursie w poszczególnych kategoriach może mieć miejsce tylko jeden raz na pięć lat i wyklucza udział w Konkursie w tej kategorii w następnych 4 edycjach. Zdobycie II lub III miejsca w Konkursie wyklucza udział laureatów w kategoriach Konkursu, przez okres kolejnych dwóch lat.  

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM