Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Większe dofinansowania na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Rolnictwo
03 stycznia 2020
Remont drogi rolnej w gminie Czernichów (zadanie zrealizowane w 2019 r.)
W bieżącym roku Zarząd Województwa Małopolskiego zwiększył maksymalną wysokość dofinansowania ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o którą mogą ubiegać się gminy na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze 150 000 zł do 250 000 zł.

Minimalna kwota to 30 000 zł lub niższa w przypadku złożenia wniosku na mniejszą kwotę. Kwota środków finansowych planowanych do przyznania gminie, zależna jest od wysokości dochodu budżetu województwa pobranego w poprzednim roku za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z obszaru danej gminy oraz od powierzchni gruntów w gminie, objętej dopłatami ARiMR za rok poprzedni.

Najbardziej popularny zakres na jaki składane są wnioski to:

  • budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
  • budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji obejmujących wszelkie sadzawki, zbiorniki służące ochronie i poprawie wartości użytkowej gruntów w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy,
  • zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Ponadto istnieje możliwość współfinansowania pozostałych zadań określonych w art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161)

Termin składania wniosków trwa od 1 stycznia do 28 lutego 2020 r.

Środki przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego i właścicieli gruntów.

W bieżącym roku planowane jest rozdysponowanie ok. 20 mln złotych. Mając na uwadze najpilniejsze potrzeby województwa małopolskiego, środki będą przeznaczone głównie dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól. W ogłoszonym naborze wniosków gminy mogą otrzymać kwotę od 30 tys. zł do 250 tys. zł, jednak nie więcej niż 50% wartości zadania. Środki będą również przeznaczone na budowę i renowację zbiorników małej retencji, służących ochronie gruntów rolnych, których wielkość nie przekracza 5 tys. m2. Maksymalne dofinansowanie stanowiące 80% w tym przypadku może wynieść 50 tys. zł, a ubiegać się mogą gminy oraz właściciele gruntów. Ponadto powiaty mogą starać się o dofinansowanie na  zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych.

Nowy wzór wniosku, a także aktualnie podjęta Uchwała Nr 2307/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (z późn. zm.) określająca maksymalny udział dofinansowania poszczególnych zadań zamieszczona jest na stronie internetowej Województwa Małopolskiego:

www.malopolska.pl → Urząd Marszałkowski → Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich → Rolnictwo → Ochrona Gruntów Rolnych → Zasady korzystania ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM
Tagi: ROLNICTWO