Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wsparcie finansowe dla jednostek OSP

Rolnictwo
08 czerwca 2020
08 czerwca 2020 - 15 czerwca 2020
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków na wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego na prace budowlano-remontowe w remizach i zakup samochodów strażackich w 2020 r.

Do 15 czerwca gminy mogą wnioskować o fundusze na prace budowlano-remontowe w remizach oraz zakup samochodów strażackich w 2020 r. Serdecznie zachęcam do składania wniosków

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • prace budowlano-remontowe w remizach: zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonywania prac budowlano-remontowych, o których mowa w lit. b), które zostaną wykorzystane w bieżącym roku kalendarzowym (co zostanie poświadczone w opisie na fakturze), wykonanie prac budowlano-remontowych (w tym robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane), w szczególności dotyczących części operacyjno-technicznej remizy, zagospodarowania terenu wokół tej remizy, budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zbierania i zagospodarowania wód opadowych, wykonanie i umieszczenie tabliczki informacyjnej o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego,
  • zakup samochodu strażackiego: pożarniczego lekkiego do 3 t., albo samochodu ratowniczo – gaśniczego: lekkiego od 3 t. do 7,5 t., albo średniego, albo ciężkiego (samochody mogą być nowe lub używane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2008 r., obowiązkowo posiadające świadectwo CNBOP).

Warunkiem przystąpienia do naboru jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2020 roku na adres:

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Racławicka 56, 30-017 Kraków
z dopiskiem: „Remizy 2020” oraz "Samochody 2020"

lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /947ts6aydy/SkrytkaESP oraz w wersji edytowalnej na e-mail: w zakresie prace budowlano-remontowych i  w zakresie zakupu samochodów.

Gmina może złożyć wniosek zarówno na prace budowlano - remontowe jak i na zakup samochodu.

Szczegóły na stronie internetowej www.malopolska.pl w zakładce Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz https://bip.malopolska.pl/umwm w zakładce Rolnictwo →Konkursy.

Wsparcie finansowe dla jednostek OSP w latach ubiegłych

Samorząd Województwa Małopolskiego od 2009 r. udzielił pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w wybranych remizach strażackich. Dotychczas w ramach zadania w latach 2009-2019 przekazano ponad 36 mln zł przeznaczonych na remonty w 824 małopolskich remizach OSP. Dotacja mogła być przeznaczona na zakup materiałów budowlanych, prace budowlano-remontowe, w tym zagospodarowanie terenu wokół remizy, wykonanie tabliczki informacyjnej o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

W latach 2015-2019 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał 148 gminom ponad 6,72 mln zł przeznaczonych na zapewnienie gotowości bojowej w 566 jednostkach OSP. Dotacja mogła być przeznaczona na zakup m.in. systemów selektywnego alarmowania, sprzętów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochronnej do działań bojowych, szkoleń oraz samochodów. W roku 2018 w ramach ww. konkursu, po raz pierwszy, udzielono pomocy finansowej na zakup samochodów pożarniczych i samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dotychczas w latach 2018 – 2019 dofinansowano zakup 18 lekkich samochodów pożarniczych oraz 6 lekkich i 30 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na łączną kwotę 2 967 450 zł.

W latach 2015-2019 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał 404 488 zł na doposażenie i utrzymanie jednostek OSP GRS Nowy Sącz (Miasto Nowy Sącz), OSP GPR Kęty (Gmina Kęty) i OSP GPR w Goszczy (Gmina Kocmyrzów-Luborzyca), które do realizacji zadań wykorzystują psy poszukiwawczo – ratownicze. W roku 2020 Sejmik Województwa Małopolskiego przekazał pomoc finansową ww. jednostkom w wysokości 150 000 zł.

Przeznaczone przez Województwo Małopolskie środki finansowe wpływają na polepszenie warunków pracy strażaków działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska pełniących istotną rolę w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz środowiska i mienia społeczności lokalnej.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM
Tagi: ROLNICTWO