Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

FE: Między tradycją, a innowacją. Samorząd jutra

Samorząd
03 września 2019
Wojewoda Piotr Ćwik, marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, Iwona Gibas, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego i radna Marta Mordarska wzięli udział w panelu poświęconym wyzwaniom, jakie stoją przed samorządem, a także starali się odpowiedzieć na pytanie: jak połączyć tradycję z innowacją?

Jak podkreślił marszałek Witold Kozłowski rozwój samorządu nie dokona się bez aktywnych liderów na poziomie lokalnym.

Zaczynając od sołectw, po wspólnoty gminne, aż po najwyższy szczebel - samorząd wojewódzki musimy wspólnie zabiegać o to, aby rozwiązywać problemy mieszkańców

- mówił marszałek Witold Kozłowski.

To my w Małopolsce mamy ponad 200 sprawnych liderów – wójtów, burmistrzów, prezydentów i radnych – ludzi, którzy promują swoje regiony i dążą do ich rozwoju. Nasz region nie może się wstydzić, bo mamy wielu przedsiębiorców, którzy produkują pociągi, budują drogi, tworzą wiele kreatywnych produktów

- dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

O sile ludzkiego pierwiastka, jaki występuje w Małopolsce mówiła natomiast Iwona Gibas, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego. - Małopolanie są tak kreatywnym społeczeństwem, że są w stanie wykorzystać każdą ilość środków. Siłą naszego regionu są zatem nasi mieszkańcy. Koła Gospodyń Wiejskich czy Ochotnicze Straże Pożarne - to jedne z najbardziej aktywnych grup w naszym regionie. Ludzie otwarci, pogodni i gościnni z tym kojarzy się Małopolska.

Kończąc dyskusję marszałek Witold Kozłowski zwrócił szczególną uwagę na diagnozę samorządu jutra.

Musimy szukać synergii pomiędzy wieloma elementami samorządu, która nie wymaga dodatkowych środków. Na bazie spotkań, które odbyliśmy z przedstawicielami małopolskich samorządów budujemy założenia do nowej perspektywy finansowej, a także do Strategii Rozwoju Województwa Małopolska 2030

- podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Nasza polityka powinna być polityką całkowitego podporządkowania służbie Małopolsce i Małopolanom. Nasi samorządowcy muszą czuć wsparcie ze strony samorządu województwa. Koncentrujemy się na zrównoważonym rozwoju po to, aby interwencja publiczna była celowana w miejsca, które nie są wystarczająco rozwinięte

- dodał na zakończenie wystąpienia marszałek Witold Kozłowski.

Przypomnijmy, że Małopolska jest głównym partnerem Forum Ekonomicznego.

Galeria zdjęć