Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Inwestycje w Nawojowej

Samorząd
09 października 2019
Ponad 6 mln zł - to łączna kwota dofinansowania, która pozwoli na realizację wielu inwestycji na terenie gminy Nawojowa. O programie dofinansowania do wymiany kotłów, modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych i budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej mówił podczas konferencji prasowej marszałek Witold Kozłowski. W czasie spotkania podsumowano wszystkie projekty realizowane przy wsparciu województwa.

W wydarzeniu, które odbyło się w Urzędzie Gminy w Nawojowej uczestniczyli również parlamentarzyści: Barbara Bartuś, Anna Paluch, Elżbiet Zielińska, Jan Duda, Wiesław Janczyk, Józef Leśniak, Arkadiusz Mularczyk i radni województwa: Jadwiga Wójtowicz i Patryk Wicher. 

Nawojowa stawia na ekologię

W ramach realizowanych inwestycji przebudowany został m.in. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy będą mogli przywieźć i bezpłatnie zostawić posegregowane śmieci oraz rzeczy, które po naprawie zyskają drugie życie i posłużą innym. Dzięki temu na posesjach mieszkańców będzie schludniej, a w całej gminie - bardziej ekologicznie. Koszt inwestycji to ponad 1,2 mln zł, z czego ponad 830 tys. zł to środki z RPO na lata 2014-2020.

PSZOK w Nawojowej wyposażono w pomieszczenia warsztatowe, magazynowe i biurowe. W obiekcie wymieniono instalacje: elektryczną, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. W ramach projektu zaplanowano także działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej. To m.in. warsztaty i szkolenia dla mieszkańców gminy na temat oszczędności zasobów naturalnych oraz powstawania, segregacji i składowania odpadów.

Dofinansowanie do wymiany kotłów

Dofinansowanie do wymiany kotłów – to kolejne istotne przedsięwzięcie realizowane w Nawojowej.  Od początku tego roku udało się wymienić 28 kotłów - na gazowe lub biomasowe. W sumie, w ramach projektu zaplanowano wymianę 160 nieekologicznych źródeł ciepła na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe. Łączna wartość tej inwestycji to ponad 2,3 mln zł.

Dla najmłodszych mieszkańców gminy

Z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy w ramach projektu „Tworzenia warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego, integracji społecznej oraz rozwoju kultury fizycznej mieszkańców” przebudowano punkt przedszkolny i świetlicę środowiskową w Żeleźnikowej Małej, wybudowano siłownię plenerową i plac zabaw w Homrzyskach, a w Żeleźnikowej Wielkiej rozbudowano szkolną salę gimnastyczną wraz z zapleczem sportowym. Wartość wszystkich projektów wynosi ponad 3,9 mln zł, a wartość dofinansowania, jakie otrzymała gmina ze środków województwa to kwota ponad 2,4 mln zł.

Co więcej, zarząd województwa przeznaczył 167 tys. zł na modernizację ogólnodostępnego boiska sportowego w Żeleźnikowej Wielkiej.

Dzięki temu projektowi mieszkańcy zyskają łatwiejszy dostęp do wysokiej jakości obiektu sportowego i rekreacyjnego, a tym samym – nowe, atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu

- mówił marszałek Witold Kozłowski.

Zakres projektu obejmował m.in. wymianę istniejącej nawierzchni, remont ogrodzenia, a także montaż energooszczędnego oświetlenia. W ramach inwestycji powstało boisko do piłki nożnej, piłki ręcznej i tenisa.

Wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej

W ramach programu Bezpieczna Małopolska gmina Nawojowa otrzymała dotację w wysokości 13,5 tys. zł na zapewnienie gotowości bojowej strażaków-ochotników. Dzięki środkom z budżetu województwa strażacy zostali wyposażeni w odpowiedni sprzęt, ubrania ochronne, wykorzystywane szczególnie do działań bojowych, ubrania koszarowe, a także kombinezony przeciw owadom. OSP w Nawojowej otrzymała również zestawy aparatu powietrznego i defibrylator. 

Ludzie o wielkich sercach, których pasją jest pomoc innym zasługują na naszą szczególną pomoc. Dlatego Województwo Małopolskie od lat konsekwentnie wspiera działania Ochotniczych Straży Pożarnych, realizując dwa kluczowe programy Bezpieczna Małopolska i Małopolskie Remizy

- dodał marszałek Witold Kozłowski.

Nowa droga w Homrzyskach

Ponad 68 tys. zł - to środki przekazane na realizację kolejnego przedsięwzięcia: remontu odcinka drogi gminnej „Na Pałygę”. Dzięki remontowi korpusu i nawierzchni drogi na odcinku 350 m lokalna trasa będzie bezpieczniejsza dla kierowców i innych uczestników ruchu. Całkowity koszt inwestycji to blisko 160 tys. zł.

Rewitalizacja obszarów wiejskich

Dzięki wsparciu województwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie gminy Nawojowa zrealizowane zostaną kolejne dwa projekty. Pierwszy z nich zakłada budowę wielofunkcyjnego boiska w Homrzyskach, natomiast drugi to budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nawojowej i Żeleźnikowej Wielkiej. Dofinansowanie do budowy boiska wynosi ponad 340 tys. zł, a dofinansowanie do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej to kwota ponad 1,7 mln zł.

Galeria zdjęć