Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska dziś i jutro. Spotkanie w Zatorze

Samorząd
26 czerwca 2019
Zator to kolejny przystanek na mapie spotkań zarządu województwa z włodarzami lokalnych samorządów. Warsztaty z udziałem marszałka Witolda Kozłowskiego i wicemarszałka Łukasza Smółki odbyły się w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Dolina Karpia.

Strategia, którą przyjmie samorząd województwa określi nie tylko kierunki rozwoju Małopolski w perspektywie najbliższej dekady, ale także wyznaczy ramy Regionalnego Programu Operacyjnego po 2020 roku, nad którym równolegle prowadzone są prace. Władze województwa chcą, aby powstała przy udziale jak najszerszego grona mieszkańców, samorządowców i partnerów społeczno-gospodarczych. Organizowane spotkania mają na celu wsłuchiwania się w głosy wszystkich, dla których rozwój Małopolski jest ważny. 

Otwierając spotkanie marszałek Witold Kozłowski podkreślił główną ideę nowej strategii czyli równomierny rozwój całej Małopolski.

Na rozwoju województwa skorzystają wszyscy mieszkańcy, w szczególności wyrównamy szanse rozwojowe małopolskich rodzin. Zadbamy o zrównoważony rozwój regionu, tak by każda nawet najmniejsza miejscowość, nie pozostała bez pomocy. Wreszcie zasada partnerstwa pozwoli na spokojny i dynamiczny rozwój poprzez współdziałanie różnych podmiotów, instytucji i samorządów

- wyjaśnił marszałek Witold Kozłowski.

Nie chcemy dzielić województwa na lepsze i gorsze tereny. Każdy mieszkaniec jest tak samo ważny i wszyscy muszą być jednakowo traktowani. Najważniejsze będą rozwój gospodarczy i innowacyjność

- zapewnił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Podczas rozmów warsztatowych w grupach dyskutowano o potencjale rozwojowym Małopolski oraz zgłaszano propozycje do banku projektów regionalnych. To kolejne z cyklu spotkań z samorządowcami i mieszkańcami, w którym uczestniczył także Filip Kaczyński, radny województwa. Strategia Rozwoju Województwa jest najważniejszym dokumentem, który przez najbliższe 10 lat będzie określał priorytety dla Małopolski. Kolejne warsztaty poświęcone pracom nad strategią rozwoju będą 3 lipca w Miechowie i 10 lipca w Krakowie.

 

Więcej na temat prac nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” TUTAJ

Informacje na temat Banku Projektów Ponadlokalnych TUTAJ

Galeria zdjęć