Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”

Samorząd
25 września 2019
25 września odbyła się konferencja prasowa poświęcona strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” w celu skierowania go do konsultacji społecznych. Będzie to już czwarta strategia rozwoju Województwa. Prace nad dokumentem, zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Sejmik Województwa Małopolskiego, mają zakończyć się do czerwca 2020 r.

W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Tomasz Urynowicz oraz Joanna Urbanowicz dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

Rozpoczynając prace nad nowym dokumentem strategicznym założyliśmy, że będą one odbywać się ze szczególnym uwzględnieniem zasady partnerstwa, która opierać się będzie na aktywnej współpracy władz samorządu województwa z  podmiotami reprezentującymi różnorodne środowiska. Dlatego zachęcam wszystkie samorządy terytorialne, administrację rządową, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, naukowców oraz inne zainteresowane podmioty i instytucje do włączenia się w prace nad strategią. Ze szczególną prośbą zwracam się do mieszkańców Małopolski – pomóżcie nam w stworzeniu zapisów, których realizacja w najbliższej dekadzie przyczyni się do podniesienia jakości Waszego życia w regionie

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

W projekcie strategii przewiduje się podjęcie działań w ramach 5 obszarów:

 • Małopolanie: działania na rzecz wsparcia rodzin, opieki zdrowotnej, rozwoju edukacji, ochrony dziedzictwa i uczestnictwa w kulturze, wspierania aktywności zawodowej, poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
 • Gospodarka: działania mające na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, wsparcie turystyki i sportu, inwestycje z zakresu zintegrowanego
  i zrównoważonego transportu, rozwój cyfryzacji oraz wprowadzanie gospodarki
  o obiegu zamkniętym.
 • Środowisko: działania skoncentrowane na poprawie jakości powietrza, zrównoważonym gospodarowaniu wodami i łagodzeniu skutków ekstremalnych zjawisk przyrodniczych, OZE i efektywności energetycznej, racjonalnej gospodarce odpadami, ochronie bioróżnorodności i krajobrazu Małopolski.
 • Zarządzanie strategiczne rozwojem województwa: działania koncentrujące się
  na zbudowaniu funkcjonalnego systemu zarządzania rozwojem województwa, współpracy, partnerstwa i promocji regionu.
 • Rozwój zrównoważony terytorialnie: działania adresowane do miast i obszarów wiejskich oraz ukierunkowane na zrównoważony rozwój przestrzenny, spójność wewnątrzregionalną i dostępność komunikacyjną.

Odbyliśmy już pierwszy etap spotkań w ramach debaty regionalnej, podczas których dyskutowaliśmy o potencjałach naszego regionu, problemach, z jakimi borykają się mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządy oraz proponowanych rozwiązaniach, które pomogą wzmocnić nasz region i zapobiegać narastaniu dysproporcji wewnątrzregionalnych. Warsztaty strategiczne, zorganizowane od maja do lipca 2019 roku w siedmiu miejscowościach na terenie województwa małopolskiego: w Ludźmierzu, Nowym Sączu, Tarnowie, Czernej, Zatorze, Miechowie i Krakowie - zgromadziły około 450 osób reprezentujących środowiska samorządowe, biznesowe, naukowe oraz organizacje samorządowe. Stanowiły one bardzo cenny wkład w sformułowanie pierwszego projektu Strategii. W grudniu br. planujemy po raz kolejny wyruszyć w Małopolskę, aby poznać zdanie Małopolan na temat przygotowanego dokumentu

- podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Zarząd Województwa chce zaprezentować projekt Strategii jak najszerszemu gronu Małopolan i poznać ich opinie na temat tego dokumentu. Projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” jest już dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, gdzie uruchomiony został specjalny formularz do zgłaszania uwag.

Chcemy pisać Strategię wspólnie z Małopolanami, dlatego zwracamy się do mieszkańców regionu o pomoc w wymyśleniu hasła Strategii. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. zł. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych, gdzie przekazane będą szczegóły konkursu

- dodaje marszałek Witold Kozłowski.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” jest już dostępny na stronie internetowej samorządu województwa (www.strategia2030.malopolska.pl) w zakładce poświęconej pracom nad nową Strategią.

Galeria zdjęć