Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska dziś i jutro. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2030

Samorząd
19 czerwca 2019
Zarząd Województwa Małopolskiego w Domu Pielgrzyma w Czernej kolejny raz zorganizował warsztaty z samorządowcami i mieszkańcami regionu na temat przyszłości tego niezwykle ważnego dokumentu.

Otwierając spotkanie wicemarszałek Łukasz Smółka podkreślił główną ideę nowej strategii czyli równomierny rozwój całej Małopolski.

Nie chcemy dzielić województwa na gorsze i lepsze tereny. Każdy mieszkaniec jest tak samo ważny i wszyscy muszą być jednakowo traktowani

- zapewnił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Marszałek Witold Kozłowski przedstawił założenia tworzonej strategii, opartej na trzech kluczowych zasadach.

Z rozwoju województwa skorzystają wszyscy mieszkańcy, w szczególności wyrównamy szanse rozwojowe małopolskich rodzin. Zadbamy o zrównoważony rozwój regionu, tak by każda nawet najmniejsza miejscowość, nie pozostała bez pomocy. Wreszcie zasada partnerstwa pozwoli na spokojny i dynamiczny rozwój poprzez współdziałanie różnych podmiotów, instytucji i samorządów

- wyjaśnił marszałek Witold Kozłowski.

Łukasz Foltyn, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi przedstawił uwarunkowania europejskie prac nad Strategią i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027. Joanna Urbanowicz, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przedstawiła krajowe uwarunkowania prac nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

Podczas rozmów warsztatowych w grupach dyskutowano o potencjale rozwojowym Małopolski oraz zgłaszano propozycje do banku projektów regionalnych.

Więcej na temat prac nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” TUTAJ

Informacje na temat Banku Projektów Ponadlokalnych TUTAJ

Następne warsztaty będą 26 czerwca w Zatorze.

Galeria zdjęć