Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska dziś i jutro. Strategia Rozwoju Województwa - ostatnie warsztaty

Samorząd
10 lipca 2019
Wicemarszałek Tomasz Urynowicz w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego spotkał się z mieszkańcami i samorządowcami z naszego regionu. W Muzeum Armii Krajowej im. gen Emila Fieldorfa „Nila” odbyły się ostatnie warsztaty poświęcone rozwojowi Małopolski w perspektywie najbliższej dekady.

Strategia, którą przyjmie samorząd województwa określi nie tylko kierunki rozwoju Małopolski w perspektywie najbliższej dekady, ale także wyznaczy ramy Regionalnego Programu Operacyjnego po 2020 roku, nad którym równolegle prowadzone są prace. Władze województwa chcą, aby powstała przy udziale jak najszerszego grona mieszkańców, samorządowców i partnerów społeczno-gospodarczych. Od początku czerwca Zarząd Województwa Małopolskiego zorganizował cykl sześciu spotkań mających na celu wsłuchiwanie się w głosy wszystkich, dla których rozwój Małopolski jest ważny. 

Otwierając spotkanie wicemarszałek Tomasz Urynowicz podkreślił główną ideę nowej strategii czyli równomierny rozwój całej Małopolski.

Nowy dokument powstanie w partnerstwie ze społecznymi podmiotami. Wspólnie przygotowujemy strategię i wspólnie będziemy uczestniczyć w rozwoju regionu

- stwierdził wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

O dotychczasowych pracach wykonanych przez samorząd województwa opowiedział Wojciech Grzeszek, wiceprzewodniczący Sejmiku, zaś Grzegorz Biedroń radny i prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej przedstawił sukcesy w rozwoju Małopolski.

W dalszej części spotkania o krajowych uwarunkowaniach prac nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” i sytuacji wyjściowej oraz wyzwaniach rozwojowych regionu w perspektywie 2030 roku mówiła dyrektor Joanna Urbanowicz, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Z kolei uwarunkowania europejskie prac nad Strategią i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027 przedstawił Jakub Szymański, dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi.

Podczas rozmów warsztatowych w grupach dyskutowano o potencjale rozwojowym Małopolski oraz zgłaszano propozycje do banku projektów regionalnych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Jan Duda radny województwa, Bogdan Kondratowicz prezes Kolei Małopolskich i Barbara Nowak Kurator Małopolska.

Krakowskie spotkanie kończy pierwszą edycję debat regionalnych. W najbliższych miesiącach zostanie przygotowany projekt strategii, uwzględniającej wyniki przeprowadzonych warsztatów. Następnie dokument zostanie przedłożony do konsultacji społecznych na terenie całego województwa, które zakończą się w marcu 2020 r. W kwietniu projekt przyjmie Zarząd Województwa, zaś w maju 2020 roku projekt zostanie skierowany pod obrady Sejmiku Województwa. W czerwcu 2020 roku planowane jest przyjęcie nowej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.

Więcej na temat prac nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. TUTAJ

Informacje na temat Banku Projektów Ponadlokalnych. TUTAJ

Galeria zdjęć