Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Marszałkowie obradują w Ostródzie

Samorząd
04 października 2019
Trwa posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP w Województwie Warmińsko-Mazurskim, w którym uczestniczy marszałek Witold Kozłowski. W programie konwentu, który odbywa się w Ostródzie znalazł się m.in. panel dotyczący „Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – możliwość zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego europejskich regionów”.

W trakcie konwentu przedstawiciele samorządów dyskutują także na tematy dotyczące przyszłej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 i ramach polityki spójności na najbliższe lata. Samorządowcy rozmawiają również o zagrożeniach i uwarunkowaniach terminowego opracowania programów ochrony powietrza i krótkoterminowych planów działań.

***

Przypomnijmy, że zgodnie ze Statutem, Konwent Marszałków Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.

Głos Konwentu Marszałków RP przyczynia się do wypracowania cennych koncepcji i zmian zarówno organizacyjnych, jak i ustawodawczych. Spotkania tak reprezentatywnego grona przedstawicieli samorządów regionalnych oraz uczestniczących w nich przedstawicieli administracji rządowej i różnych instytucji centralnych stanowią szansę na wypracowanie kompromisu w sprawach będących przedmiotem wspólnej troski polskich regionów.

 

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM