Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Pół roku działań samorządu województwa za nami

Samorząd
28 maja 2019
12 mln zł na inicjatywy mieszkańców w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, szerokie działania proekologiczne w zakresie projektu EkoMałopolska, ogromne wparcie dla strażaków-ochotników w ramach programu Bezpieczna Małopolska i Małopolskie Remizy, a także rekordowe prawie 6 mln zł przekazane na realizacją konkursów Ochrona zabytków Małopolski i Małopolskie Kapliczki – to tylko kilka inicjatyw podjętych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy pracy Zarządu Województwa Małopolskiego. Działania te sprawiają, że nasz region rozwija się w sposób zrównoważony, a konkretne wsparcie dociera do każdego zakątka województwa.

Ostatnie półrocze pracy zarządu to przede wszystkim intensywne działania zmierzające do tego, by województwo w dalszym ciągu rozwijało się dynamicznie. Postawiliśmy sobie konkretny cel – traktujemy Małopolskę jako całość, dlatego nie dzielimy województwa na regiony. Chcemy dążyć do tego, aby każdy zakątek naszej ziemi rozwijał się w sposób zrównoważony, dlatego rozdzielając środki czynimy to w sposób bardzo przemyślany i sprawiedliwy

– mówi marszałek Witold Kozłowski.

Po Małopolsce jeździ się coraz lepiej

Poprawa infrastruktury drogowej oraz kolejowej to jeden z priorytetów samorządu województwa. 14,5 mln zł to kwota, którą samorząd województwa przeznaczył w ostatnim czasie na modernizację 7 dróg wojewódzkich. Prace będą prowadzone m.in. na DW 965 w Bochni, DW 971 w Żegiestowie czy na DW 791 w Kluczach. W planie jest też budowa kolejnych obwodnic. Dzięki zabezpieczonym środkom zostanie opracowana koncepcja m.in. budowy obwodnicy Olszyn i Jankowic w ciągu DW 781, a także obwodnicy Nowego Targu w ciągu DW 957.

Samorząd dba także o komfortową podróż po Małopolsce… pociągiem. Z oferty dwóch przewoźników województwa Kolei Małopolskich i Przewozów Regionalnych, mimo trwających remontów korzysta każdego dnia wielu mieszkańców regionu. W marcu Koleje Małopolskie przewiozły 20-milionowego pasażera! Już niebawem tabor tego przewoźnika zwiększy się o kolejne 4 nowoczesne pociągi. Aktualnie trwa przetarg na ich zakup. Co więcej, w planach województwa jest także stworzenie zaplecza dla pociągów.

Nie zapominamy także o nieco mniejszych, ale jakże ważnych z punktu widzenia mieszkańców inicjatywach.

W ostatnim czasie przekazaliśmy promesy o łącznej wartości 15 mln zł na poprawę infrastruktury drogowej. Dzięki tej kwocie zrealizujemy w całym regionie 53 zadania, które pozwolą wybudować lub przebudować skrzyżowania, chodniki, zatoki autobusowe czy miejsca postojowe. A wszystko oczywiście z myślą o mieszkańcach

– dodaje wicemarszałek Łukasza Smółka.

Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców

Samorząd województwa stara się wspierać działania strażaków-ochotników, którzy każdego dnia niosą pomoc potrzebującym – ratując mieszkańców i ich dobytek podczas pożaru, powodzi czy innych nieszczęść.

W ramach konkursu Małopolskie Remizy 2019 przekazaliśmy w sumie dotację dla 118 gmin. Środki w wysokości ponad 4,3 mln zł pozwolą przeprowadzić prace związane z modernizacją czy przebudową w aż 121 remizach w całym regionie

– dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Natomiast podczas realizacji konkursu Bezpieczna Małopolska zostały przekazane strażakom środki w kwocie 2,3 mln zł. Kwota ta pozwoli zapewnić gotowość bojową, zakupić nowy sprzęt, odzież, a także samochody na potrzeby jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego.

Środki europejskie

Wicemarszałek Łukasz Smółka poruszył także temat związany z przyspieszeniem wydatkowania środków unijnych. W okresie od listopada 2018 do maja 2019 poziom środków związanych umowami zwiększył się o ponad 0,9 mld zł. Zwiększono dotację w wielu kluczowych obszarach m.in. w obszarze MŚP o 32 mln zł, w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej o 7 mln zł, a także przy inwestycjach dotyczących dróg subregionalnych o 10 mln zł.

Wicemarszałek podkreślił, że w naszym województwie zasada n+3, czyli konieczność rozliczenia środków przyznanych przez KE na dany rok w ciągu następujących 3 lat przebiega bez zastrzeżeń. Obecnie wykonanie zasady n+3 na 2019 rok wynosi już 106%.

Na rok 2019 założyliśmy w RPO certyfikację na poziomie 2 mld 476 mln zł, na dzień 27 maja wykonaliśmy już 885 mln zł, tj. 36%. Wnioski o płatność na ok. 300 mln są w tej chwili weryfikowane pod kątem możliwości ich certyfikacji

– dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Małopolska coraz bardziej eko

W ramach realizacji kluczowego projektu samorządu województwa EkoMałopolska są prowadzone działania w najważniejszych obszarach ochrony środowiska tj. jakość powietrza, zapobieganie zmianom klimatycznym, gospodarka odpadami oraz ochrona przyrody i krajobrazu. Na realizację tych przedsięwzięć zabezpieczono kwotę ok. 820 mln zł.

Mieszkańcy Małopolski są coraz bardziej świadomi tego, że zanieczyszczenie powietrza ma wpływ na każdy aspekt ich życia. Dlatego angażujemy ich w walkę ze smogiem – do tego niezbędna jest skuteczna komunikacja w tym zakresie, którą oczywiście prowadzimy. Ochrona środowiska to nasz wspólny priorytet, musimy o tym pamiętać

– mówi marszałek Tomasz Urynowicz.

W trosce o wspólną walkę o czyste powietrze uruchomiono formularz Ekointerwencji. Za jego pośrednictwem mieszkańcy mogą zgłaszać m.in. problemy palenia śmieciami w piecach w obrębie ich gminy czy eksploatowanie kominków niespełniających wymagań uchwały antysmogowej. Aktywizacja Małopolan w tym zakresie sprawiła, że odnotowano już ok. 160 interwencji.

Wicemarszałek Tomasz Urynowicz wspomniał o pracy ekodoradców w małopolskich gminach, a także angażowaniu ekodoradców do współpracy z biznesem. Dodał również, że samorząd w dalszym ciągu będzie rozwijał projekt Life.

Sport i turystyka

Małopolska realizuje największy projekt inwestycyjny związany z budową ścieżek rowerowych – VeloMałopolska. Aktualnie zostało wybudowanych ok. 410 km szlaków, docelowo województwo dąży do wybudowania 1000 km dobrze przygotowanych i bezpiecznych ścieżek rowerowych. Przy trasach znajduje się 19 Miejsc Obsługi Rowerzysty, kolejnych 8 jest planowanych do realizacji jeszcze w tym roku. Warto dodać, że od kwietnia ubiegłego roku z tras skorzystało ponad 400 tys. użytkowników.

Na ten sezon przygotowaliśmy dla Małopolan szereg rowerowych imprez m.in.: Rodzinne Rajdy Rowerowe, festiwal Małopolska TOUR oraz przedsięwzięcia partnerskie, w tym Małopolski Wyścig Górski, Wyścig by Tomasz Marczyński czy Małopolska Joy Ride Festival. Te wydarzenia są doskonałą okazją do spędzenia wolnego czasu z rodziną aktywnie, na świeżym powietrzu

– dodaje wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Wicemarszałek wspomniał o ogromnej liczbie turystów odwiedzających nasz region, a także o powołaniu w związku z tym Rady ds. turystyki, która będzie prowadzić aktywności mające na celu jeszcze większe uatrakcyjnienie naszego województwa. Dzięki temu wzrośnie liczba atrakcji dla potencjalnego turysty, a co za tym idzie wydłuży się czas jego wizyty w Małopolsce.

Ochrona dziedzictwa Małopolski

Projekt Kapliczki Małopolski od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Tylko w tegorocznej edycji konkursu złożono aż 149 wniosków na łączną kwotę ponad 2,3 mln zł. Komisja konkursowa oceniająca wnioski zarekomendowała 77 zadań, a samorząd województwa zdecydował, by na ich realizację przekazać dotację w wysokości prawie 750 tys. zł. To jednak nie jedyny konkurs, dzięki któremu zostają zabezpieczone przed nieuchronnym upływem czasu najpiękniejsze zabytki znajdujące się na terenie województwa. W tegorocznej edycji konkursu Ochrona zabytków Małopolski przekazano rekordową kwotę 5 mln zł.

Kapliczki Małopolski i Ochrona zabytków Małopolski to realizowane od lat programy samorządu województwa, które pozwalają na renowację wyjątkowych obiektów z całego regionu. Małopolska może się pochwalić wieloma wspaniałymi zabytkami, dlatego wspólnie chcemy dbać o zachowanie naszego wspaniałego dziedzictwa

– mówi Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Co więcej, w ramach drugiej edycji konkursu Mecenat Małopolski 2019 wybrano do realizacji 178 zadań opiewających na kwotę 2,5 mln zł. Dzięki temu już wkrótce mieszkańcy będą mogli wziąć udział w licznych festiwalach, koncertach, przedstawieniach, rodzinnych piknikach, warsztatach oraz spotkaniach z zachowaniem historycznej pamięci czy kultywowaniem lokalnych tradycji.

W trosce o rodzinę, seniorów i zdrowie Małopolan

Właśnie zakończono nabór wniosków do projektu Małopolska Niania 2.0. O wsparcie mogli się ubiegać rodzice, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Aż 400 wniosków wpłynęło od małopolskich rodzin do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Ta liczba świadczy o tym, że wielu rodziców z regionu boryka się z problemem opieki nad dzieckiem. Nasz program jest doskonałą odpowiedzią na ich potrzeby. Aktualnie trwa weryfikacja i ocena złożonych wniosków o dofinansowanie. Już wkrótce dowiemy się ile z tych rodzin otrzyma konkretne finansowe wsparcie na zatrudnienie niani dla swojej pociechy

– mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Województwo troszczy się także o seniorów. W 2019 roku projekt Małopolski Tele-Anioł osiągnął rekordową w skali kraju liczbę osób niesamodzielnych objętych usługami teleopiekuńczymi. Ponad 2200 osób zostało wyposażonych w opaski bezpieczeństwa i korzysta z systemu teleopieki. Projekt wspierający starszych i osoby niesamodzielne będzie realizowany do stycznia 2021 r. Aktualnie trwa rekrutacja do projektu. Wartość zadania to ponad 38 mln zł.

Plany na przyszłość

Przed nami poważne zadanie – przygotowanie Strategii Rozwoju Województwa. W tej chwili trwa jej przygotowanie, ale już możemy powiedzieć, że będziemy się opierać na trzech kluczowych zasadach. Po pierwsze z rozwoju województwa muszą skorzystać wszyscy mieszkańcy, w szczególności chcemy wyrównywać szanse rozwojowe małopolskich rodzin. Po drugie będziemy dbać o zrównoważony rozwój województwa – każda nawet najmniejsza miejscowość może liczyć na zainteresowanie urzędu i rozwój. Po trzecie będziemy opierać się o zasadę partnerstwa – tylko współdziałanie różnych podmiotów, instytucji i samorządów pozwoli na spokojny i dynamiczny rozwój

– podsumował marszałek Witold Kozłowski.

Warto dodać, że samorząd województwa jest w trakcie pierwszej tury spotkań regionalnych. Jest planowane uruchomienie Banku Projektów Ponadlokalnych – jako nowatorskiej inicjatywy konsultacji społecznych, gdzie sami mieszkańcy będą mogli zgłaszać problemy, projekty, pomysły. W planie jest także przeprowadzenie dwóch edycji szerokiej debaty regionalnej.

By w sposób szczególny zamknąć pierwsze pół roku działalności samorządu marszałek Witold Kozłowski wystąpił z inicjatywą ustanowienia Św. Jana Pawła II – Patronem Województwa Małopolskiego. Projekt Rezolucji SWM w tej sprawie będzie podjęty podczas najbliższej sesji SWM 31 maja br.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM