Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Spotkanie prezydium Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego

Samorząd
24 października 2019
24 października odbyło się spotkanie prezydium Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego. W wydarzeniu wziął udział marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

Podczas dzisiejszego spotkania ustaliliśmy strategie, plany i cele na dalszy rozwój naszego województwa. Wymieniliśmy opinie i poglądy na temat inicjatyw na terenie naszego regionu. To znaczące i owocne spotkanie, pełne ważnych decyzji

- powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Podczas posiedzenia rozmawiano między innymi o Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w perspektywie najbliższych dziesięciu lat, zaprezentowano podsumowanie dotychczasowych działań Rady, omówiono cykliczne inicjatywy z planem kontynuacji i jednoczesnym rozwojem nowych projektów.

Zadaniem Rady jest pełnienie funkcji opiniodawczo-doradczej Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie: pobudzania i monitorowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie małopolskim, integrowania projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, kształtowania współpracy między jednostkami administracji publicznej w regionie w zakresie nowoczesnych rozwiązań administracyjnych oraz monitorowanie działań z zakresu informacji publicznej w województwie. Spotkania członków Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego to także forum wymiany informacji na temat trendów i inicjatyw w zakresie włączenia cyfrowego, rozwoju infrastruktury w regionie, otwartego Państwa i praktycznego wykorzystania otwartych danych i cyberbezpieczeństwa.

Dotychczas odbyło się czternaście posiedzeń Rady. Wspólną inicjatywą członków było między innymi zorganizowanie jesienią w ubiegłym roku konferencji „70 – lecie Informatyki w Krakowie i Małopolsce”.

Galeria zdjęć