Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Samorząd
05 czerwca 2019
Niskie zarobki pracowników sądownictwa i prokuratury – to główny temat posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim. Spotkaniu, które odbyło się w środę w urzędzie marszałkowskim przewodniczył marszałek Witold Kozłowski.

Podczas wydarzenia podjęto m.in. uchwałę w sprawie zmiany składów osobowych zespołów problemowych działających w ramach WRDS, a także zaprezentowano stanowisko w sprawie zagrożenia zatrzymania stalowni i wielkiego pieca w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland S.A.

Katarzyna Bielarz, członek Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i Przewodnicząca Rady Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej przy Sądzie Okręgowym w Krakowie przedstawiła trudną sytuację pracowników sądownictwa i prokuratury. Podczas prezentacji przedstawiła trzy główne postulaty, o które zabiegają pracownicy sądów. Wśród nich są: podniesienie zarobków, wprowadzenie ustawy o pracownikach sądów oraz poprawa warunków BHP.

W spotkaniu uczestniczyli także Wojciech Grzeszek - wiceprzewodniczący SWM oraz wojewoda Piotr Ćwik.

***

Przypomnijmy w skład WRDS wchodzą marszałek województwa oraz dwie wskazane przez niego osoby spośród przedstawicieli innych jednostek samorządu terytorialnego albo organizacji zrzeszających samorządy – jako przedstawiciele strony samorządowej. Ponadto w radzie znajdują się przedstawiciele strony pracowników i pracodawców oraz wojewoda i dwie wskazane przez niego osoby – jako przedstawiciele strony rządowej. Pracami organu kieruje prezydium WRDS czyli przewodniczący i wszyscy wiceprzewodniczący WRDS. Przewodnictwo w WRDS ma charakter rotacyjny, w 2019 roku pracami Rady przewodniczy marszałek województwa.

Do właściwości WRDS należy wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. WRDS może rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Galeria zdjęć