Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Regionalny geoportal w nowej odsłonie

Samorząd
11 września 2019
Podczas wrześniowego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, które odbyło się w krakowskiej TAURON Arenie, wicemarszałek Łukasz Smółka i wójt gminy Gręboszów – Krzysztof Gil podpisali porozumienie o współpracy w zakresie tworzenia i rozwijania zasobów Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP-2). Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w ramach Regionalnego Systemu Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych.

To pierwsze porozumienie o współpracy w zakresie tworzenia i rozwijania zasobów Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Ale na tym nie poprzestajemy. Zapraszamy do współpracy wszystkie małopolskie gminy, powiaty, organizacje i jednostki, które mogą zasilić Małopolską Infrastrukturę Informacji Przestrzennej nowymi, unikalnymi zbiorami danych. Gmina Gręboszów jest pierwszą w Małopolsce, z którą podpisujemy porozumienie

- mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Zadaniem regionalnego geoportalu jest zapewnienie otwartego dostępu do informacji sektora publicznego w obszarze informacji przestrzennej, zarówno w ramach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, jak i danych gromadzonych przez inne jednostki i organizacje.

Dzięki temu systemowi mieszkańcy Małopolski będą mogli korzystać z nowoczesnych narzędzi informatycznych, ułatwiających przeglądanie rejestrów geodezyjnych, prowadzenia własnych zbiorów czy baz danych

- dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Zakończenie inwestycji jest planowane w 2021 roku, a jego całkowita wartość to ponad 15 mln zł. Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Mapy dostępne są na stronie Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

***

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski działa przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji od 2000 roku. Obecnie gromadzi ponad 168 członków spotykających się na comiesięcznych zjazdach. Zgodnie ze statutem głównym celem działania Forum jest prezentowanie opinii  w sprawach dotyczących doskonalenia poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego. Forum to opiniotwórcza grupa samorządowa, oparta na wspólnocie interesów zawodowych, niezależna od sympatii politycznych. Wynikiem prowadzonych dyskusji są stanowiska przygotowywane w imieniu gmin. Formułowane są w nich wnioski o zmianę treści ustaw i rozporządzeń, jak również opinie w sprawach istotnych dla samorządów. Stanowiska te kierowane są do odpowiednich ministrów, komisji sejmowych, ale także przekazywane do wiadomości wojewody i marszałka województwa.

Galeria zdjęć