Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

XV sesja SWM: budżet województwa na 2020 rok

Samorząd
25 listopada 2019
Za nami piętnasta sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. Podczas wydarzenia odbyło się m.in. pierwsze czytanie budżetu województwa na 2020 rok. Zdecydowano również m.in. o udzieleniu pomocy finansowej dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Małopolski oraz przyjęto Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na 2020 rok

Podczas sesji przystąpiono do pierwszego czytania uchwały budżetowej na 2020 rok. Główne założenia projektu przedstawił marszałek Witold Kozłowski.

Budżet Województwa Małopolskiego na 2020 rok jest prorozwojowy i proinwestycyjny. Zaplanowane dochody to ponad 1,8 mld złotych, a wydatki to ponad 2 mld złotych

- podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

To dopiero początek całej procedury przyjęcia budżetu Małopolski na przyszły rok. Teraz przez dwa tygodnie radni będą dokładnie analizować jego treść i wnosić ewentualne poprawki.

Projekt przyszłorocznego budżetu Małopolski zakłada prognozę dochodów na poziomie 1,8 mld zł i wydatków w wysokości ponad 2 mld zł. Wśród wydatków w najważniejszych obszarach warto zwrócić uwagę na dużą zmianę w stosunku do 1 stycznia 2019 r. w wydatkach na: informatykę (największy wzrost – aż o 29,7 proc.), ochronę zdrowia (wzrost o 27,7 proc.), turystykę i kulturę fizyczną (wzrost o 22,1 proc.), transport i łączność (wzrost o 14,6 proc.), oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (wzrost o 13,2 proc.), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (11,4 proc).

O współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi

Za nami konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy województwa małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Podczas dzisiejszej sesji z programem zapoznali się radni.

Proponowany Program jest dokumentem wyznaczającym politykę województwa wobec organizacji pozarządowych na rok 2020, wpisuje się również w założenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022. Głównym celem Programu jest zwiększanie zaangażowania organizacji pozarządowych i mieszkańców Małopolski w życie publiczne oraz wzmacnianie współpracy międzysektorowej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Galeria zdjęć