Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Samorząd
27 września 2016
Siódme posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Zmiany przepisów podatkowych, włączenie społeczne - to tylko niektóre tematy omawiane podczas siódmego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

W środę 23 września 2016 roku odbyło się siódme posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w województwie małopolskim. Spotkanie poświęcone było zmianom przepisów podatkowych, Programowi Strategicznemu Województwa Małopolskiego: Włączenie Społeczne na lata 2015-2020 oraz społecznemu projektowi nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 roku.

W pierwszej części posiedzenia członkowie Rady dyskutowali nad stanowiskiem wypracowanym przez zespół problemowy ds. przemysłu i gospodarki przy WRDS w województwie małopolskim dotyczącym zmian przepisów podatkowych. Była to kontynuacja rozmów zapoczątkowanych na posiedzeniu czerwcowym WRDS. Członkowie WRDS zdecydowali o przekazaniu wypracowanych koncepcji w formie propozycji Radzie Dialogu Społecznego, Ministerstwu Finansów, Ministerstwu Rozwoju oraz Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W drugiej części posiedzenia przedstawiony został przez Wiolettę Wilimską, dyrektorkę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz Małgorzatę Szlązak, kierownika zespołu ds. badań i analiz w dziale polityki społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Program Strategiczny Województwa Małopolskiego Włączenie Społeczne na lata 2015-2020. Program ma na celu wsparcie działań wzmacniających rozwój przedsiębiorczości społecznej, wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie, implementację regionalnej strategii działań w kontekście starzenia się społeczeństwa oraz wspieranie integrującej polityki społecznej regionu.

W dyskusji po prezentacji udział wzięli między innymi Józef Gawron, wicewojewoda małopolski, który wyraził uznanie dla zaprezentowanego programu oraz Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego, który w nawiązaniu do tematu przewodniego poinformował o rozpoczęciu przez Zarząd Województwa Małopolskiego prac nad nowym i pionierskim programem teleopieki dla osób powyżej 75. roku życia.

W trzeciej części spotkania poruszone zostało zagadnienie społecznego projektu nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 roku. Został on przedstawiony przez Panią Małgorzatę Jankowską, pracownika projektu ds. rad pracowników Instytutu Spraw Obywatelskich z Łodzi, która poprosiła członków Rady o zwrócenie się do Rady Dialogu Społecznego z wnioskiem o podjęcie prac nad przedłożoną nowelizacją. WRDS w Województwie Małopolskim zadecydował, że przed podjęciem decyzji konieczna jest bardziej szczegółowa analiza projektu przygotowanego przez Instytut Spraw Obywatelskich.

Posiedzenie prowadził przewodniczący Wojciech Grzeszek.

Kolejne posiedzenie zostało zaplanowane na październik bieżącego roku. Poświęcone zostanie m.in. problemowi wieczystej dzierżawy jako hamulca rozwoju gospodarczego, zagadnieniu czystości ulic i powietrza w Krakowie i Małopolsce oraz propozycji zakazu prowadzenia internatów przez szkoły.

Galeria zdjęć

Autor: Departament Rozwoju Gospodarczego