Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Takie postawy należy promować

Samorząd
18 czerwca 2019
Już po raz 11. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie organizuje Edukacyjną Gminę Małopolski 2019 i Ambasadora Bilansu Kariery, plebiscyty dla gmin i lokalnych liderów, aktywnie wspierających rozwój kompetencji i zainteresowań swoich mieszkańców.

Edukacyjna Gmina Małopolski wyszukuje i nagradza liderów, angażujących się w inicjatywy edukacyjne i społeczne i dających dobry przykład mieszkańcom.

Podejmowane przez liderów działania cieszą się aprobatą społeczności. Gmina tworzy niesamowitą wspólnotę ludzi zaangażowanych w codzienne sprawy miejscowości. Takie postawy należy promować i nagradzać

- wyjaśnił Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Małopolski.

Najważniejszym tematem jest promocja rozwoju kompetencji cyfrowych Małopolan oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Istotne będą także działania na rzecz promocji idei uczenia się przez całe życie, w tym szczególnie promocja poradnictwa zawodowego. Kandydatem do tytułu Edukacyjna Gmina Małopolski 2019 może być gmina wiejska lub miejsko-wiejska, obejmująca miasta do 25 tys. mieszkańców z Małopolski. Zgłoszenie może obejmować inicjatywy edukacyjne, realizowane przez gminy, ośrodki kultury, szkoły lub inne jednostki organizacyjne danej gminy. Można również wykazać inicjatywy, które zrealizowano we współpracy ze stowarzyszeniami, fundacjami lub innymi organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie danej gminy.

Tytuł Ambasador Bilansu Kariery trafi do urzędujących sołtysów oraz członków Kół Gospodyń Wiejskich z sołectw położonych w województwie małopolskim, aktywnie wspierających rozwój osobisty i zawodowy swoich mieszkańców, inicjujących i realizujących działania na rzecz integracji lokalnych społeczności oraz promujących uczenie się przez całe życie i poradnictwo zawodowe.

Zgłoszenia gmin i lokalnych liderów będą przyjmowane do 10 września. Formularze należy przesłać na adres Szczegółowe informacje dostępne są w załączonych regulaminach.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/ Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie