Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o bezpieczeństwie w trakcie ŚDM 2016 i gazownictwie

Samorząd
23 czerwca 2016
W czwartek 16 czerwca 2016 roku odbyło się piąte posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Województwie Małopolskim, które prowadził jej Przewodniczący, Pan Wojciech Grzeszek. Spotkanie poświęcone zostało bezpieczeństwu i sytuacji sanitarnej w Małopolsce w kontekście przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie oraz informacji na temat przekształceń w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. 

W pierwszej części posiedzenia członkowie Rady uzupełnili skład osobowy Zespołu problemowego ds. budownictwa i infrastruktury. Następnie zaprezentowane zostały członkom Rady projekty dwóch stanowisk wypracowane przez zespoły problemowe ds. ochrony zdrowia oraz ds. przemysłu i gospodarki przy WRDS w Województwie Małopolskim. Pani Danuta Kądziołka, Przewodnicząca Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia przedstawiła propozycję stanowiska w sprawie funkcjonowania i koniecznych zmian w systemie państwowego ratownictwa medycznego wraz z opiniami w sprawie charakteru ratownictwa medycznego w kontekście konstytucyjnych obowiązków Państwa oraz w sprawie utworzenia samorządu zawodowego ratowników medycznych. Natomiast Pan Michał Wojtulewicz, Przewodniczący Zespołu problemowego ds. przemysłu i gospodarki przedłożył projekt stanowiska dotyczącego zmian przepisów podatkowych. Po obydwu prezentacjach odbyła się dyskusja. Rada po wprowadzeniu niewielkich poprawek przyjęła stanowisko Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia. Stanowisko zostanie przesłane do Pana Piotra Dudy, Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego. Natomiast projekt stanowiska Zespołu problemowego ds. przemysłu i gospodarki Rada skierowała do dalszych prac na następnym posiedzeniu plenarnym zaplanowanym na wrzesień bieżącego roku. 

W drugiej części posiedzenia omówione zostało bezpieczeństwo oraz sytuacja sanitarna w Małopolsce w kontekście przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie. Problematykę przedstawili Pan Maciej Klima, Zastępca Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; Pan podinspektor Robert Górka, Radca Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Kontaktów z Samorządami i Instytucjami oraz Pan bryg. mgr inż. Stanisław Nowak, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
W ostatniej części posiedzenia podniesiony został temat przekształceń w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Problematykę przedstawił Pan Paweł Gruza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Pan Jarosław Wróbel, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w prezentacji „Koncepcja struktury Polskiej Spółki Gazownictwa. Założenia i metodyka”. Przy okazji tego tematu poruszone zostało również zagadnienie przyszłości Geofizyki Kraków Sp. z o.o.

Ponadto w dyskusji udział wzięli: Pan Roman Ciepiela, Prezydent Miasta Tarnowa; Pan Józef Pilch, Wojewoda Małopolski; Pan Józef Gawron, Wicewojewoda Małopolski; Pani Urszula Rusecka, Poseł na Sejm RP; Pan Wiesław Krajewski, Poseł na Sejm RP; Pan Romuald Jewuła, Członek Prezydium Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”; Pan Janusz Miazowski, przedstawiciel NSZZ „Solidarność” w Geofizyce Kraków S.A. oraz Pan Karol Front, przedstawiciel Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Tarnowie w Zakładzie w Krakowie.

Dyskusja w głównej mierze skoncentrowała się na kwestii siedziby zakładu gazowniczego dla Małopolski. Pod uwagę brane są dwa miasta: Kraków i Tarnów. Za ustanowieniem siedziby zakładu w Tarnowie opowiedział się prezydent tego miasta Pan Roman Ciepiela argumentując, że przemawiają za tym predyspozycje historyczne, kompetencyjne, materialne oraz finansowe Tarnowa. Podkreślał znaczenie istniejącej infrastruktury i kadry. Podobne stanowisko zajął Poseł na Sejm RP, Pan Wiesław Krajewski oraz Wicewojewoda Małopolski, Pan Józef Gawron. Za pozostawieniem obydwu zakładów gazowniczych, zarówno
w Krakowie, jak i w Tarnowie, optował Pan Romuald Jewuła, Członek Prezydium Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”. Wojewoda Małopolski, Pan Józef Pilch podkreślił, że będzie realizował decyzję rządu bez względu na to czy siedziba zakładu będzie w Tarnowie czy w Krakowie. Prezes PSG Sp. z o.o., Pan Jarosław Wróbel poinformował, że ostateczną decyzję co do lokalizacji siedziby zakładu w Małopolsce podejmą organy korporacyjne spółki.

Druga część dyskusji poświęcona została przyszłości Geofizyki Kraków Sp. z o.o. Problem przedstawiła Poseł na Sejm RP, Pani Urszula Rusecka oraz przedstawiciel NSZZ „Solidarność”, Pan Janusz Miazowski.

Kolejne posiedzenie plenarne WRDS zaplanowane zostało na 20 września 2016 roku. Poświęcone zostanie zmianom w przepisach podatkowych, zamówieniom publicznym oraz Programowi Strategicznemu Województwa Małopolskiego Włączenie Społeczne na lata 2015-2020.

Galeria zdjęć