Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Absolutorium dla Zarządu Województwa Małopolskiego

Samorząd
22 czerwca 2020
Podczas XXII zdalnej sesji Sejmik Województwa Małopolskiego VI kadencji udzielił absolutorium i wotum zaufania Zarządowi Województwa Małopolskiego. Radni przyjęli sprawozdanie finansowe Małopolski i wykonanie budżetu za 2019 rok.

Szczególnie ważnym punktem obrad było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego oraz sprawozdania finansowego województwa 2019 roku. Zdecydowana większość radnych opowiedziała się za udzieleniem absolutorium Zarządowi Województwa Małopolskiego.

To był rok bardzo ciężkiej pracy. Wszystkie uwagi krytyczne, także miłe słowa, przyjmuję z wielką pokorą. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję

- podsumował wydarzenia na sesji marszałek Witold Kozłowski.

 12 mln zł na Małopolską Infrastrukturę Rekreacyjno-Sportową

Sejmik udzielił pomocy finansowej 100 jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, na realizację w 2020 roku 102 inwestycji w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno–sportowa - MIRS”.

Stypendia

Przedmiotowa uchwała określa zasady wypłaty stypendiów stażowych dla uczniów i słuchaczy szkół i placówek Województwa Małopolskiego prowadzących kształcenie zawodowe oraz zasady udzielania stypendiów uczniom i słuchaczom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie. Ze względu na zmiany przepisów prawa związane z likwidacją zakładów kształcenia nauczycieli oraz zmianami w systemie oświaty obowiązującymi od 2019 roku dotychczasowa Uchwała Nr IV/42/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów uczniom i słuchaczom szkół, placówek oświatowych oraz zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Małopolskie zostaje uchylona. Przedmiotowa uchwała w stosunku do poprzedniej uchwały wprowadza zmiany dotyczące wysokości stypendium stażowego z 1 500 zł brutto na 2 300 zł brutto za okres realizacji stażu/praktyki wynoszący minimum 150 godzin czasu pracy. Stypendium stażowe jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący i redakcyjny.

Obrady prowadził prof Jan Tadeusz Duda, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Galeria zdjęć