Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wspólnie dla dobra małopolskich powiatów

Samorząd
06 marca 2019
Zarząd Województwa Małopolskiego uczestniczył w obradach Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Spotkanie z inicjatywy Wojciecha Pałki, starosty krakowskiego rozpoczęło cykl spotkań samorządowców z Małopolski, które mają służyć m.in. prężnemu rozwojowi naszego regionu. W wydarzeniu wzięli udział marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, Anna Pieczarka z zarządu województwa, wojewoda Piotr Ćwik, a także przedstawiciele 20 małopolskich powiatów.

Marszałek Witold Kozłowski podziękował przewodniczącemu za zorganizowanie spotkania, które – jak podkreślił – pozwoli rozpocząć owocną współpracę dla dobra Małopolski.

Z przyjemnością spotykamy się z przedstawicielami samorządów. Zależy nam na ścisłej współpracy ze wszystkimi samorządami czy to gminnymi czy powiatowymi. Korzystając z okazji chciałbym pogratulować Państwu objęcia tych zaszczytnych stanowisk. Liczą na dobrą współpracę, w służbie Małopolanom

– mówił marszałek Witold Kozłowski.

Anna Pieczarka podkreśliła, że spotkanie pozwoli nie tylko bliżej się poznać, ale także wymieniać poglądy i opinie w zakresie realizacji zadań w obrębie całego województwa.

Zapraszam Państwa do współpracy w zakresie kultury, edukacji, organizacji pozarządowych czy budżetu obywatelskiego. Mamy wiele konkursów dedykowanych samorządom, wspomnę choćby o konkursie, który wzbudził ogromne zainteresowanie, a dotyczył ochrony zabytków. Liczę na dobrą współpracę, owocne spotkania, które pozwolą nam realizować ważne dla mieszkańcom zadania. Każda rozmowa, każde spostrzeżenie sprawiają, że możemy pracować jeszcze lepiej. Dlatego chcemy podejmować decyzje razem, wspólnie

– mówiła Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Łukasz Smółka z kolei podkreślił, że samorząd województwa dokłada wszelkich starań, by budować dobre relacje, poznawać problemy i bolączki z jakimi borykają się samorządowcy i mieszkańcy oraz szukać realnych sposobów na wspólne ich rozwiązanie.

Chcemy wsłuchiwać się w głosy wójtów, burmistrzów, starostów – stąd nasze częste wyjazdy i spotkania w poszczególnych gminach z przedstawicielami samorządów. W zarządzie województwa jestem odpowiedzialny między innymi za zadania z obszaru funduszy europejskich, infrastruktury drogowej, nadzoruje także pracę departamentu rolnictwa i środowiska w zakresie bezpieczeństwa. Jestem otwarty na współpracę w tych obszarach

– mówił podczas konwentu Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa.

Wicemarszałek wspomniał o Funduszu Dróg Samorządowych – programie realizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury, dzięki któremu zyskała także Małopolska, otrzymując 370 mln zł na inwestycje związane z modernizacją czy rozbudową dróg gminnych i powiatowych.

Przypomniał też o tym, że samorząd województwa stawia na rozwój kolei w regionie, dlatego w tym momencie jest już opracowywana koncepcja związana z realizacją budowy linii kolejowej do Myślenic. Nadmienił, że Małopolska ma podobne plany względem Olkusza.

Następnie podkreślił znaczenie środków europejskich dla rozwoju województwa. – Środki europejskie chcemy wydatkować szybciej niż dotychczas. Rozliczyliśmy już ponad 200 mln zł i na tym nie poprzestajemy. Chcemy rozwiązać problem wydatkowania tych środków przez niektóre samorządy, dlatego w razie konieczności będziemy nawiązywać współpracę z innymi beneficjentami, którzy są gotowi zrealizować szybciej dane projekty, służące regionowi i mieszkańcom, tak by żyło się im jak najlepiej. Liczę na dobrą, merytoryczną współpracę, tak by za kilka lat podsumować tę kadencję jako bardzo dobrą – kontynuował.

Podczas spotkania podsumowano konkursy dedykowane powiatom, które są realizowane dzięki środkom z RPO WM 2014-2020. Wspomniano o konkurach z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, inwestycji na drogach regionalnych czy tych skierowanych do szpitali powiatowych. Warto dodać, że w sumie powiaty i jednostki organizacyjne pozyskały prawie pół miliarda z RPO na realizację kluczowych dla mieszkańców projektów.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM