Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

XXXI Sesja SWM - budżet Małopolski na 2017 rok przyjęty

Samorząd
28 grudnia 2016
W trakcie XXXI Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego radni przyjęli rekordowy budżet Małopolski na przyszły rok. Sejmik zadecydował także m.in. o przekazaniu 48 gminom 700 tys. zł na program "Jeżdżę z głową".

Specjalnymi gośćmi sesji byłi młodzi kolędnicy z Grupy Orawskiej "Małe Podhale" z gminy Jabłonka, którzy pięknym śpiewem i barwnymi przebraniami przypomnieli na początku sesji małopolskie tradycje bożonarodzeniowe. Po występie młodzieży radni przystąpili do procedowania punktów związanych z przyjęciem budżetu Małopolski na 2017 rok.

- Prezentowany budżet na przyszły rok wpisuje się w strategiczne dokumenty naszego regionu: zarówno Strategię Rozwoju Województwa do roku 2020 jak i Małopolski Plan Inwestycyjny. Zgodnie z planami w przyszłorocznym budżecie przewidujemy duże przyspieszenie zadań realizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-20 – rozpoczął prezentację budżetu w II czytaniu marszałek Małopolski Jacek Krupa.

Miliard na inwestycje

- To największy budżet w historii naszego regionu, sporą jego część stanowią środki unijne – podkreślił marszałek Jacek Krupa omawiając projekt budżetu na 2017 rok.

Planowane dochody budżetu Województwa wynoszą 1 681 648 743 zł, z kolei planowane wydatki 1 854 399 809 zł. Warto podkreślić, że przyszłoroczny budżet zakłada rekordową sumę przeznaczoną na inwestycje – 989,6 mln zł, co stanowi 53,4% struktury wszystkich wydatków. Lwią część wydatków inwestycyjnych pochłonie transport: aż 817 mln złotych. Kolejne pozycje w wielkości środków inwestycyjnych zajmują obszary: rolnictwa i łowiectwa, nauki, kultury i ochrony dziedzictwa czy oświata.

Spośród najważniejszych inwestycji zaplanowanych w budżecie Małopolski znaleźć można m.in.:
- kontynuację największego w historii planu budowy obwodnic w tym m.in. obwodnice Oświęcimia, Skawiny, Wolbromia, Skały, Gdowa, Miechowa – ponad 270 mln zł

- rozbudowę dróg wojewódzkich – 176 mln zł

- modernizację dróg wojewódzkich – 20 mln zł

- zakup nowych pociągów – blisko 160 mln zł

- modernizację i naprawę pociągów – blisko 13 mln zł

- początek inwestycji w Małopolskie Centrum Nauki – 14 mln zł (z planowanych 119 mln)

- dokumentację budowy Centrum Muzyki – 1,5 mln zł

- kontynuację budowy sieci tras rowerowych w Małopolsce – blisko 64 mln zł

- program Małopolskie Remizy – 2,5 mln zł

- program Mecenat Małopolski - 3,6 mln

Więcej informacji o najważniejszych wydatkach inwestycyjnych w załączonej prezentacji budżetowej.

Budżet naszego województwa zajmuje 2. miejsce w Polsce pod względem zaplanowanych dochodów oraz wydatków – w obydwóch kategoriach Małopolskę wyprzedziło jedynie województwo mazowieckie.

Radni województwa, po kilkugodzinnej debacie i głosowaniu poprawek, przyjęli budżet 21 głosami za przy 16 głosach wstrzymujących się.

Dofinansowanie dla gmin

Poza budzetem radni przyjeli także m.in. uchwałę przekazującą 48 małopolskim gminom środki na program realizowany przez Województwo Małopolskie "Jeżdżę z głową" na rok 2017. To kolejna edycja tego programu realizowana we współpracy z gminami. W przyszłym roku pomoc finansowa dla gmin wyniesie 700 000 zł.

Zmiany w składach komisji sejmiku

Radni zdecydowali o zmianach personalnych w składach komisji. Radny Marcin Cockiewicz zrezygnował z członkostwa w Komisji ds. Innowacji i Nowoczesnych Technologii, a Grzegorz Biedroń z członkostwa w Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Turystyki. Radny Biedroń został też powołany w skład Komisji Ochrony Zdrowia.

Galeria zdjęć