Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

37 głosów za absolutorium dla małopolskiego zarządu

Samorząd
31 maja 2019
Rezolucja w celu ustanowienia św. Jana Pawła II patronem województwa, udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa, upamiętnienie Jana Olszewskiego i ustanowienie Honorowego Obywatelstwa - o tym zdecydowali radni podczas IX sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Gośćmi dzisiejszych obrad byli m.in. wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko, poseł Urszula Rusecka, poseł Marek Sowa, senator Kazimierz Wiatr, wicewojewoda Zbigniew Starzec, burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński i przedstawicielki koła gospodyń wiejskich z powiatu wadowickiego.

Zarząd Województwa Małopolskiego z absolutorium za 2018 rok

Podczas sesji radni województwa zdecydowali o udzieleniu absolutorium Zarządowi Województwa Małopolskiego z wykonanie budżetu w 2018 roku. Za udzieleniem absolutorium głosowało 37 radnych. Wcześniej sprawozdanie roczne z przebiegu budżetu za 2018 uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni SWM pozytywnie zaopiniowali także Raport o Stanie Województwa za ubiegły rok. 

Papież Polak już wkrótce patronem Małopolski

Marszałek Witold Kozłowski wystąpił do sejmiku z projektem rezolucji w sprawie ustanowienia Świętego Jana Pawła II patronem Województwa Małopolskiego. Radni zdecydowali o tym podczas IX sesji SWM. Czytaj więcej...

Ustanowienie św. Jana Pawła II patronem Województwa Małopolskiego będzie dla nas - mieszkańców kolejną okazją do przemyśleń jego nauczania, w sferze duchowej i religijnej, jako kapłana, biskupa i papieża oraz wielkiego filozofa, zabierającego głos w sprawach najważniejszych

- podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Upamiętnienie premiera Jana Olszewskiego

W przeddzień rocznicy odwołania rządu Jana Olszewskiego Witold Kozłowski, marszałek Małopolski zwrócił się do radnych wojewódzkich o upamiętnienie zmarłego w tym roku Premiera. Oświadczenie sejmiku małopolskiego ma wyrażać uznanie i podziękowanie za działalność publiczną Jana Olszewskiego na rzecz odrodzonej Rzeczypospolitej, za obronę praw człowieka i budowę demokracji, za niezłomną postawę w przedsierpniowej opozycji i w czasach „Solidarności”. Czytaj więcej…

Honorowe Obywatelstwo Województwa Małopolskiego

Na piątkowej sesji SWM radni procedowali nad ustanowieniem Honorowego Obywatelstwa Województwa Małopolskiego. Z tą inicjatywą wyszedł Zarząd Województwa Małopolskiego. Będzie to najwyższe wyróżnienie nadawane przez samorząd wojewódzki.

Chcemy uhonorować osoby szczególnie zasłużone w działalności na rzecz regionu i jego mieszkańców. Chcemy docenić również te osoby, których aktywność publiczna, postawa i jej pozytywny oddźwięk służą budowaniu dobrego imienia Małopolski i promują nasz region w kraju i poza jego granicami

– mówił marszałek Witold Kozłowski.

Regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Województwa Małopolskiego. Honorowe Obywatelstwo Województwa Małopolskiego jest uzupełnieniem dla istniejących do tej pory odznaczeń, przyznawanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego, osobom i instytucjom zasłużonym dla regionu i jego mieszkańców: Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Małopolskiego, Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski oraz Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego „Polonia Minor”.

Pomoc finansowa dla jednostek OSP

 Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego już wkrótce zostaną wyposażone w nowe samochody i sprzęt, a strażacy-ochotnicy będą mogli wziąć udział w kursach przygotowujących do zapewnienia gotowości bojowej.

Pracy strażaków-ochotników nie da się przecenić. To ludzie niezwykli, gotowi nieść pomoc w każdych warunkach, niezależnie od pory dnia lub nocy, przez 365 dni w roku. Jako samorząd województwa staramy się doceniać i wspierać wszystkie działania jednostek OSP, dlatego też realizujemy konkursy dedykowane właśnie strażakom-ochotnikom

 - mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Łącznie 107 gmin otrzyma pomoc finansową, w tym 70 gmin otrzyma wsparcie do zakupu niezbędnego wyposażania, a dofinansowanie do zakupu samochodów otrzyma 37 gmin.

Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami

Inicjatywy integrujące osoby z niepełnosprawnościami, projekty promujące ich aktywność i pasje, a także wydarzenia, które pomogą przełamywać stereotypy w społeczeństwie – właśnie takie przedsięwzięcia organizowanych przez samorządy powiatowe dofinansuje samorząd województwa. Już wkrótce, w kilku małopolskich miejscowościach odbędą się „Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami”.

To wyjątkowe przedsięwzięcia, które nie tylko aktywizuje osoby niepełnosprawne, ale też doskonale integruje różne środowiska. Dzięki tym wydarzeniom, organizowanym w całej Małopolsce chcemy przełamywać stereotypy, oswajać społeczeństwo z niepełnosprawnością i pokazywać, że te osoby mają wspaniałe pasje i talenty mimo, że na co dzień muszą zmagać się z różnymi barierami

- podkreśla Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Galeria zdjęć