Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Rozstrzygnięcie konkursu „Małopolska na Sportowo” 2021

Sport
31 marca 2021
Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach projektu „Małopolska na Sportowo”. Wybrano 134 oferty, które zostaną dofinansowane kwotą ponad 2 mln zł.

Zarząd Województwa Małopolskiego, wspierając upowszechnianie kultury fizycznej oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi, przyjął do realizacji w ramach konkursu „Małopolska na Sportowo” 134 oferty. Udzielamy na ten cel dotacji w łącznej wysokości 2 150 000 zł. Sport, odpowiednia aktywność fizyczna jest ważną częścią życia. Pamiętajmy o tym w czasie, gdy wiele naszych zainteresowań i obowiązków ogniskuje się m.in. wokół komputera i prac wykonywanych zdalnie

- mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz.

Łącznie do konkursu zgłoszono 325 ofert. 283 oferty spełniły wymagania oceny formalnej. Zgodnie z regulaminem realizacja przedstawionych zadań rozpoczynać się ma nie wcześniej niż 1 kwietnia 2021, a kończyć nie później niż 31 grudnia 2021 roku. W ramach konkursu dofinansowane zostaną zadania polegające na organizacji imprez sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich lub międzynarodowych, promujących w Małopolsce kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu, jak również przedsięwzięcia służące upowszechnianiu sportu w środowisku wiejskim, akademickim, wśród osób z niepełnosprawnościami (dotyczy organizacji imprez sportowych).

Więcej informacji na temat szczegółów konkursowych rozstrzygnięć znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego.

Galeria zdjęć