Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

FE: Polskie Forum Seniorów – Razem możemy więcej

Sprawy społeczne i rodzina
05 września 2019
Organizowane corocznie w Krynicy-Zdroju i Nowym Sączu Forum III Wieku jest miejscem oraz platformą wymiany krajowych i międzynarodowych doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej polityki senioralnej. Podczas uroczystej inauguracji jedenastej już edycji przedsięwzięcia przewodnicząca Małopolskiej Rady Polityki Senioralnej Marta Malec-Lech z zarządu województwa przedstawiła działania realizowane w tym obszarze przez samorząd regionalny. W spotkaniu uczestniczyła również radna Urszula Nowogórska.

W najbliższych latach seniorzy będą stanowili szczególnie ważną grupę, zarówno z punktu widzenia gospodarki, jak i społeczeństwa. Prognozuje się, że do roku 2050 osoby powyżej 60. roku życia będą stanowiły ok. 40 procent polskiego społeczeństwa. Stąd szczególnego znaczenia nabierają wszelkie inicjatywy kierowane do osób w dostojnym wieku. Takim przedsięwzięciem jest Forum III Wieku, które w ciągu 11 lat stało się ważnym i wyjątkowym wydarzeniem, a podczas którego zmiany demograficzne postrzegane są nie jako zagrożenie, ale jako szansa dla rozwoju ekonomicznego i społecznego.

Podczas spotkania inicjującego obrady w Auli Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu prezes Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, pełniąca zarazem obowiązki prezesa Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku Wiesława Borczyk przedstawiła zarys zagadnień, które będą poruszane podczas debat, dyskusji i warsztatów. Swoimi refleksjami podzielili się także sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed oraz pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. seniorów; dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Jacek Kowalczyk.

Przewodnicząca Małopolskiej Rady Polityki Senioralnej Marta Malec-Lech z zarządu województwa przedstawiła działania z zakresu polityki senioralnej podejmowane przez samorząd województwa.

Sytuacja społeczno-ekonomiczna mieszkańców Małopolski, zarówno dzięki polityce państwa, jak również dzięki inicjatywom samorządu województwa małopolskiego, jest coraz lepsza. Jest to efekt skutecznego planowania strategicznego ale również umiejętnego pozyskiwania, jak i wydatkowania środków zewnętrznych, dzięki którym realizowane są ważne społecznie i prawnie dobrane inicjatywy i projekty

– mówiła Marta Malec-Lech.

Małopolska realizuje pionierskie projekty dotyczące m.in. wsparcia osób starszych niesamodzielnych, w tym również opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych. Rezultaty to w szczególności poprawa dostępności do placówek, zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych do końca 2018 roku wydatkowano na ten cel ponad 65 mln zł. Po raz pierwszy również województwo małopolskie zrealizowało i wprowadziło projekt polegający na tworzeniu centrów wsparcia opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych. W ramach RPO podpisanych zostało 17 umów na kwotę ponad 45 mln zł i w efekcie powstanie 20 tego typu jednostek.

- Samorząd województwa małopolskiego jest świadomy potrzeb społecznych związanych z procesem starzenia się społeczeństwa. Statystyki mówią same za siebie: co piąta osoba w Małopolsce to jest osoba, która już jest w wieku emerytalnym, dlatego musimy podejmować działania tak, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób starszych – zaznaczyła przedstawicielka władz regionu. - W tym roku po raz pierwszy realizowaliśmy program, który uwzględnia m.in. prawa konsumenckie osób starszych. Przeznaczyliśmy kwotę 200 tys. zł i chcemy, aby seniorzy pozyskali wiedzę na temat prawa, aby czuli się pewnie na rynku i mogli z oferty rynkowej korzystać. Również po raz pierwszy w ramach dwuletniego otwartego konkursu ofert na działania aktywizujące seniorów i przeciwdziałające ich wykluczeniu społecznemu, samorząd województwa przekazał ponad 2 mln zł. Dofinansowanie uzyskało 41 podmiotów i dzięki ich działaniom seniorzy będą mogli korzystać z różnorodnej oferty związanej m.in. z edukacją, kulturą, zdrowym stylem życia, turystyką i sportem – dodała Marta Malec-Lech.

Reprezentantka władz województwa podkreśliła także, że Małopolska jest regionem różnorodnym, łączy w sobie tradycję z nowoczesnością, inspiruje pokolenia, stwarza doskonałą przestrzeń do życia dla mieszkańców, a kolejne przedsięwzięcia zainicjowane w Małopolsce będą odpowiadać na potrzeby mieszkańców regionu.

W dalszej części spotkania gość specjalny Forum, wiceprzewodniczący Grupy III Różnorodność Europy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Krzysztof Balon, przybliżył zgromadzonym działalność inistytucji, której rola polega m.in. na opiniowaniu projektów regulacji prawnych w zakresie zgodności prawodawstwa państw członkowskich z prawem unijnym, zaś w dalszej części spotkania raport o stanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce w 2018 przedstawili specjaliści Urzędu Statystycznego w Gdańsku Katarzyna Adamska i Łukasz Brzezicki. O edukacji osób w wieku późnej dorosłości mówiła andragog, pedagog społeczny z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie dr hab. Dorota Gierszewski, a inicjatywę „Polskie Forum Seniorów” przedstawił pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku; wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Daniel Jachimowicz.

Organizatorami Forum III Wieku są organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego, a partnerem głównym przedsięwzięcia Województwo Małopolskie.

Galeria zdjęć

Autor: Agenda UMWM w Nowym Sączu