Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konferencja „Wspólne działanie – wzajemne korzyści. Wyzwania dla polityki społecznej"

Sprawy społeczne i rodzina
10 grudnia 2019
We wtorek, 10 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się wojewódzka konferencja pn. „Wspólne działanie – wzajemne korzyści. Wyzwania dla polityki społecznej”. W wydarzeniu udział wzięła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Wsparcie Małopolan i ich rodzin, w tym pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, to priorytety działań samorządu województwa. W oparciu o istniejące struktury pomocy i integracji społecznej chcemy rozwijać zróżnicowane formy oddziaływań, w miarę możliwości skierowane do konkretnych osób i ich potrzeb. Będziemy dążyć do poprawy dostępności i kompleksowości usług oraz szybkości udzielenia pomocy i jej ciągłości. Równie ważne jak wspieranie mieszkańców dotkniętych trudną sytuacją życiową jest dla nas zwiększanie dostępu do usług społecznych, w tym specjalistycznych

- powiedziała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Konferencja była dedykowana kadrze systemu pomocy i integracji społecznej z terenu województwa małopolskiego, organizacjom i instytucjom zaangażowanym w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w szczególności: członkom Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, przedstawicielom jednostek pomocy społecznej – powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej, przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości i przedstawicielom organizacji pozarządowych podejmujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydarzenie było okazją do podjęcia dyskusji w zakresie wdrażania nowych rozwiązań mających na celu wzbogacenie możliwości wsparcia osób i rodzin, jakim jest tworzenie centrum usług społecznych stanowiących odpowiedź na wyzwanie kreowania systemu wsparcia odpowiadającego na aktualne potrzeby. W trakcie spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele szeroko rozumianego sektora pomocowego, poruszone zostały zagadnienia związane z nowym wyzwaniem, jakim jest tworzenie centrum usług społecznych, ale także tematy dotyczące problematyki przemocy wobec dziecka oraz innych sytuacji kryzysowych.

Podczas konferencji zostali również uhonorowani laureaci dwóch wojewódzkich konkursów: Małopolski Pracownik Socjalny Roku - Mamy moc pomagania, którego celem jest wyróżnienie aktywnych pracowników socjalnych z Małopolski i promowanie ich osiągnięć w regionie oraz Małopolski Samorząd - Przeciw Przemocy, to konkurs na najlepsze działania jednostek samorządu terytorialnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Tegoroczni laureaci konkursów:

Małopolski Pracownik Socjalny Roku - Mamy moc pomagania

Tytuł Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku:
Krystyna Pawełek - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Honorowe wyróżnienia:
- Anita Misiek – Ośrodek Pomocy Społecznej Andrychów
- Katarzyna Cecuga – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kraków
- Paulina Cebula – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

Małopolski Samorząd - Przeciw Przemocy

Laureaci nagrody (przyznano dwie równorzędne nagrody dla Gmin):
- Gmina Gdów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie
- Gmina Dębno, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Wola Dębińska
- Powiat Wadowicki, Ośrodek Interwencji Kryzysowej Radocza

Wyróżnienia:

- Gmina Dąbrowa Tarnowska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej
- Powiat Limanowski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wojewody Małopolskiego. Konferencja została zorganizowana przez Samorząd Województwa Małopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie.

Galeria zdjęć