Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Milion złotych na rehabilitację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami

Sprawy społeczne i rodzina
23 lipca 2020
Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Wnioski można składać do 7 sierpnia 2020 r. Pula środków na ten cel to 1 000 000 zł.

Trwa, ogłoszony 17 lipca, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w 2020 roku. Celem nadrzędnym jest zwiększenie dostępności do rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wzmocnienie procesów integracji sektora pozarządowego działającego na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Małopolsce.

Zakres konkursu obejmuje dwa kluczowe priorytety.  Priorytet nr 1 to: „Kampania społeczna dotycząca potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie funkcjonowania społecznego”. Planowany jest wybór jednej oferty organizacji pozarządowej, która przeprowadzi kampanię społeczną. Dofinansowanie zadania wyniesie 200 tys. zł.

W codziennym życiu wszyscy potrzebujemy wrażliwości, ale przede wszystkim wiedzy. Dlatego serdecznie zapraszamy do zgłaszania ofert dotyczących przeprowadzenia na terenie Małopolski kampanii społecznej w tym ważnym społecznym temacie. Kampania ma uświadamiać codzienne problemy osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam również, by zaznaczyć i podkreślić, że potrzeby tej grupy mieszkańców, wbrew panującym stereotypom, są praktycznie takie same jak większości pełnosprawnych osób, choć z uwagi na różne rodzaje dysfunkcji są inaczej komunikowane i realizowane. W czasach zagrożenia epidemiologicznego zostało to szczególnie uwydatnione. Zależy nam, by Małopolska mogła stać się przykładem inkluzywnych postaw społecznych, tak bardzo potrzebnych środowisku osób z niepełnosprawnościami

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Konkursowy priorytet nr 2 to: „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do rehabilitacji zawodowej i społecznej”. Dofinansowanie wyniesie 800 tys. zł.

Naszym celem jest integracja działań podmiotów wspierających osoby z niepełnosprawnością w zakresie rehabilitacji społecznej. Oczekujemy zatem propozycji dotyczących wzmocnienia wsparcia integracji społecznej oraz kreowania właściwych postaw. Chcemy zwiększać aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz wyrównywać ich szanse w dostępie do różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej

- podkreśla wicemarszałek  Łukasz Smółka.

Priorytet nr 2 zakłada szeroki wachlarz działań na rzecz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając realizację wielu różnorodnych zadań proponowanych przez NGO. Corocznie w ramach tego priorytetu wiele organizacji pozarządowych otrzymuje zlecenia obejmujące ok. 30-40 zadań.

Dodajmy, że w 2020 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał w sumie ponad 17,5 miliona zł na realizację zadań wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Oprócz obecnego konkursu (z pulą środków w wys. 1 mln zł), kwota ta obejmuje dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ponad 6,1 mln zł na 31 inwestycji). Dofinansowaniem objęte są również koszty funkcjonowania jedenastu zakładów aktywności zawodowej w Małopolsce, które zapewniają pracę oraz rehabilitację 407 osobom o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (dofinansowanie to ok. 10,4 mln zł).

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:

Szczegółowe informacje na temat konkursu ofert znajdują się w BIP: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 r.

Galeria zdjęć