Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska niania pomoże setkom rodzin

Sprawy społeczne i rodzina
22 sierpnia 2019
Znamy wyniki drugiego naboru do projektu „Małopolska Niania 2.0”, w ramach którego z dofinansowania do kosztów zatrudnienia niani będzie mogło skorzystać ponad 200 małopolskich rodzin. Razem to już 440 rodzin objętych wsparciem.

Wsparcie kierowane jest do rodziców, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również do rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Cieszę się, że kolejne małopolskie rodziny zostaną objęte tą formą pomocy

- mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Podczas rekrutacji preferowani byli rodzice pozostający bez pracy, przebywający na urlopie związanym z rodzicielstwem, mieszkający w gminach o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3, rodzice z niepełnosprawnościami lub mający pod opieką dziecko do lat 3 z niepełnosprawnościami, a także rodzice samotnie wychowujący dziecko.

Dofinansowanie będzie udzielane przez okres max. 12 miesięcy w wysokości 1 600 zł/m-c (wsparcie podstawowe) lub 2 250 zł/m-c (wsparcie podwyższone – dla rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, tj. spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

Udział w projekcie ułatwi rodzicom powrót do pracy lub utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia. Rodzice pozostający bez zatrudnienia otrzymają natomiast promesę gwarantującą przyznanie wsparcia pod warunkiem, że podejmą pracę w okresie do 3 miesięcy od dnia jej wystawienia.

Projekt doskonale wpisuje się w potrzeby rodzin w zakresie zapewnienia opieki nad dzieckiem, wypełniając lukę pomiędzy zakończeniem urlopu związanego z rodzicielstwem a rozpoczęciem opieki żłobkowej lub edukacji przedszkolnej. Dzięki tej inicjatywie Województwa Małopolskiego mieszkańcy Małopolski mogą spełniać się w roli rodzica oraz planować swój rozwój zawodowy. Wsparcie w ramach Projektu pozwoli rodzicom na swobodne godzenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym.

Wyniki drugiego naboru do Projektu „Małopolska Niania 2.0” dostępne są na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Kolejny nabór do Projektu planowany jest w 2020 r.

Galeria zdjęć