Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Nowe inwestycje z myślą o osobach z niepełnosprawnościami

Sprawy społeczne i rodzina
26 lipca 2019
Przebudowa budynku szkolnego i dostosowanie go do potrzeb ośrodka dla osób z niepełnosprawnościami w Piwnicznej Zdroju, a także wyposażenie w nową windę budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych Szpitala im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – to tylko część zadań, które już wkrótce zostaną zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu w wysokości w sumie 330 tys. zł. Dofinansowanie zadań zostanie pokryte ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji województwa małopolskiego.

Promesy gwarantujące dofinansowanie przedsięwzięć przekazali beneficjentom marszałek Witold Kozłowski, dyrektor małopolskiego oddziału PFRON Marta Mordarska i radni województwa: Urszula Nowogórska i Piotr Lachowicz. 

Nowoczesna winda w szpitalu w Nowym Sączu

Jeszcze w tym roku pacjenci Zespołu Poradni Specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu (al. Wolności 49) będą mogli korzystać z nowej windy w pełni dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To będzie bez wątpienia zdecydowane ułatwienie zwłaszcza dla osób starszych i tych mających problem z poruszaniem się, zważywszy na to że nowa winda będzie wiozła pacjentów przez cztery kondygnacje.

Koszt wszystkich robót związanych z pracami rozbiórkowymi, a także z konstrukcją szybu windowego, zakupem i montażem windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami, montażem posadzek, wentylacji, instalacji elektrycznej i pracami wykończeniowymi to ponad 260 tys. zł. Sporą część, bo niemal 78,5 tys. zł sfinansuje PFRON. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na koniec listopada br.

W sądeckim szpitalu kontynuujemy te wszystkie inwestycje, które zostały rozpoczęte, a nawet udało się wygenerować dodatkowe środki. Kilka dni temu zapadła decyzja o przekazaniu dodatkowego miliona złotych z przeznaczeniem na doposażenie czy zakup urządzenia, związanych z obszarem onkologii. Wczoraj w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie podczas otwarcia mammografii przekazaliśmy informację, że będziemy dążyć do tego aby na bazie tych dwóch szpitali stworzyć Małopolskie Centrum Onkologii

- podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Pamiętamy także o naszych najmłodszych. Mam na myśli sześcioraczki z Tylmanowej, które otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci trzech opiekunek, dziennych i nocnych. Koszt zapewnienia odpowiedniej opieki, przez następne trzy lata będzie wynosił niemal 1 mln zł 

- dodał marszałek Witold Kozłowski. 

Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnościami w Piwnicznej Zdroju

1 mln zł to łączna kwota zadania związanego z rozbudową i przebudową części budynku szkolnego, który zostanie przystosowany na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami w Piwnicznej Zdroju.

Troska o osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz te, które borykają się z niepełnosprawnościami jest dla nas kluczowa. Dokładamy wszelkich starań, by mając do dyspozycji środki finansowe dzielić je tak, by móc realizować przedsięwzięcia mające na celu poprawę sytuacji tych najbardziej potrzebujących

– mówił Witold Kozłowski, marszałek województwa.

W 2019 roku kwotę w wysokości 250 tys. zł, stanowiącą dofinansowanie inwestycji, sfinansuje województwo małopolskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Po przeprowadzeniu wszystkich prac obiekt będzie w całości przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wśród kluczowych zadań zaplanowano m.in. montaż windy, okien, drzwi, posadzek, a także sanitariatów oraz poręczy asekuracyjnych.

Przedsięwzięcie jest podzielone na trzy etapy. Zakończenie robót budowlanych w pierwszym stadium inwestycji przewidziano na koniec listopada br. Finalizację ostatniego etapu związanego z kompleksowym wykończeniem i przystosowaniem budynku do jego funkcji zaplanowano na koniec 2021 roku. Beneficjentem realizującym zadanie jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” z Piwnicznej Zdroju.

- Dzięki uruchomionym środkom wiele budynków zostanie przystosowanych do osób z niepełnosprawnościami. Będą to ułatwienie dla osób niesłyszących, mających problemy z poruszaniem i słabowidzących - mówiła podczas wydarzenia Marta Mordarska, dyrektor małopolskiego oddziału PFRON. 

***

Warto dodać, że w 2019 roku na realizację zadań związanych z dofinansowaniem ze środków PFRON, będących w dyspozycji województwa małopolskiego, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych przeznaczono łącznie kwotę 4,2 mln zł.

Ze środków tych skorzystają 22 małopolskie podmioty z podziałem na:

• Krakowski Obszar Metropolitalny – 5 zadań na kwotę 893 tys. zł
• Miasto Kraków – 2 zadania na kwotę 239 tys. zł
• Małopolskę Zachodnią – 2 zadania na kwotę 370 tys. zł
• Podhale – 2 zadania na kwotę 279 tys. zł
• Sądecczyznę – 2 zadania na kwotę 328 tys. zł
• Ziemię Tarnowską – 9 zadań na kwotę 2,1 mln zł.

Galeria zdjęć