Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gładyszowie

Sprawy społeczne i rodzina
12 grudnia 2019
W czwartek, 12 grudnia miało miejsce uroczyste otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ) w Gładyszowie (powiat gorlicki), którego organizatorem jest Fundacja „Ilios” Słońce Szczęścia. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Radosław Grochal - kierownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych UMWM, Marta Mordarska – Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON, Jadwiga Wójtowicz – radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Maria Gubała – Starosta Gorlicka, Romana Gajdek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach.

Powstanie Zakładu jest efektem podpisanej 2. października br. umowy dotyczącej dofinansowania kosztów utworzenia i kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej. Zgodnie z tą umową Fundacja „Ilios” Słońce Szczęścia” otrzymała prawie 530 tys. zł ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego, co pozwoliło na utworzenie miejsc pracy dla 28 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Zakład w Gładyszowie, który formalnie funkcjonuje od 1. grudnia, będzie prowadził działalność o charakterze produkcyjno-usługowym obejmującym: hodowlę zwierząt (w tym lam, danieli, krów i koni), uprawę roślin, obsługę pasieki, działalność noclegowo-gastronomiczną oraz usługowo-remontową. Każdy niepełnosprawny pracownik Zakładzie zostanie objęty indywidualnym programem rehabilitacji zawodowej i społecznej, dzięki czemu w przyszłości będzie mógł kontynuować swoją karierę zawodową na otwartym rynku pracy. Gładyszowski ZAZ jest pierwszą tego typu placówką w powiecie gorlickim, co jest szczególnie istotne wobec wysokiego wskaźnika niepełnosprawności (13% w powiecie wobec 11,8% w województwie) i dużego udziału niepełnosprawnych wśród zarejestrowanych bezrobotnych (11% przy 6,2% w Małopolsce).

Obecnie w Województwie Małopolskim funkcjonuje 11 zakładów aktywności zawodowej, które dają pracę ponad 400 osobom z niepełnosprawnościami.

Galeria zdjęć