Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Ty decydujesz, jak reagujesz

Sprawy społeczne i rodzina
08 maja 2020
Szpital Babińskiego zaprasza do korzystania ze świadczeń psychologicznych dla dzieci i młodzieży, doświadczającej kryzysów psychicznych.

Dążąc do zapewnienia szerszego wsparcia dla dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie uruchomił w kwietniu trzy poradnie psychologiczne dla dzieci i młodzieży. W strukturze szpitala działają od kwietnia, jako jednostki działające w ramach tzw. I poziomu referencyjnego czyli pierwszego kontaktu młodego człowieka i rodziny z profesjonalną pomocą i wsparciem. Jest to kolejny etap konsekwentnego budowania przez Szpital Babińskiego systemu profesjonalnej opieki psychologicznej i psychiatrycznej dla młodych ludzi.

Ośrodki zostały zlokalizowane albo na terenie Szpitala (ul. Babińskiego 29 – w budynku 5 C) albo w prowadzonych przez Szpital Centrach Zdrowia Psychicznego odpowiednio - Kraków Krowodrza (ul. Mehoffera 10) i Skawina (ul. Energetyków 16). Oferują oprócz porad diagnostycznych, sesje psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej oraz wsparcie psychospołeczne dla dzieci i rodziców lub opiekunów.

W 2019 roku w odpowiedzi na informacje o wzroście liczby dzieci i młodych ludzi z problemami psychicznymi oraz poważnych deficytów w systemie ich leczenia, szeroko i dramatycznie opisywanych w mediach, Szpital Babińskiego w Krakowie zdecydował się wyjść naprzeciw potrzebom i rozszerzyć swoją ofertę o świadczenia dla  dzieci i młodzieży.

W kwietniu szpital zorganizował konferencję, której uczestnicy, przedstawiciele samorządu województwa małopolskiego, miasta Krakowa, kuratorium oświaty oraz poradni pedagogiczno-psychologicznych, mogli zapoznać się z istniejącymi już w Polsce rozwiązaniami w tym zakresie

- przypomniał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Szpital złożył w Małopolskim Oddziale NFZ ofertę prowadzenia poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży i dziennego oddziału psychiatrycznego.  Poradnia otwarta została w czerwcu 2019 roku. Dotychczas udzielono ponad 1000 konsultacji około 250 młodym pacjentom. W listopadzie ruszył Oddział Dzienny. Szpital planuje również uruchomienie oddziału stacjonarnego, wymaga to jednak przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych, rozpoczętych w połowie stycznia 2020 roku

Równolegle, w drugiej połowie 2019 r. powstał rządowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży polegający  na wprowadzaniu trzystopniowego systemu opieki.  Pierwszy poziom to Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, zatrudniające psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych, drugi to Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, w których skorzystać można z porady psychiatry, trzeci to Ośrodki Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży (stacjonarne, całodobowe oddziały psychiatryczne). Podstawą tego modelu są poradnie psychologiczne dla dzieci i młodzieży, których w Polsce ma działać 300. Stanowią one pierwszy poziomu referencyjny i w razie potrzeby mogą zasięgać pomocy ze strony specjalistów pracujących na kolejnych poziomach. W styczniu i w lutym 2020 r. wojewódzkie oddziały NFZ ogłosiły konkursy na prowadzenie poradni. Szpital Babińskiego – prowadzący już Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży z poradnią i oddziałem dziennym (II poziom referencyjny) - 18 lutego 2020 r. zgłosił gotowość utworzenia takich jednostek. Rozstrzygnięcie nastąpiło 20 marca i w rezultacie MOW NFZ podpisał ze Szpitalem kontrakty na prowadzenie trzech poradni psychologicznych – dwóch w Krakowie (dla Podgórza i dla Krowodrzy) oraz w Skawinie.

W poradniach dzieci i młodzież, a także rodzice oraz nauczyciele czy wychowawcy mogą otrzymać pomoc i wsparcie - w przypadku młodych ludzi psychologiczne, w przypadku dorosłych pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się u dzieci i młodzieży problemów

- uzupełnił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Tutaj po pierwszej (diagnostycznej) poradzie podejmowana jest decyzja jakie będzie dalszy indywidualny program wsparcia i czy konieczna jest wizyta u psychiatry (w poradni zdrowia psychicznego), czy też wystarczająca będzie pomoc psychologiczna (np. porada psychologiczna, psychoterapia indywidualna, grupowa bądź rodzinna, sesja wsparcia psychospołecznego). W ofercie poradni są także  wizyty i porady domowe lub środowiskowe.

W poradniach zatrudnieni zostali psychologowie specjalizujący się w pracy dziećmi i młodzieżą, psychoterapeuci dzieci i młodzieży oraz terapeuci środowiskowi. Szpital planuje, że personel ośrodków, obok zapisanych w kontrakcie świadczeń  będzie prowadził także działalność profilaktyczną.  Pracownicy poradni przygotują programy spotkań w szkołach i  szkoleń dla nauczycieli czy spotkań z rodzicami, a także zamierzają być aktywni w mediach społecznościowych, tak aby skuteczniej móc dotrzeć do swoich odbiorców, dla których są one jednym z głównych kanałów komunikacji. Zamierzają również budować współpracę ze szkołami i instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

Szpital Babińskiego w Krakowie uczestniczy również w przygotowaniu programu profilaktyki samobójstw pod nazwą „Ty decydujesz, jak reagujesz”, który adresowany jest miedzy innymi  do młodych ludzi, a także do rodziców i opiekunów oraz nauczycieli i wychowawców, wykorzystując doświadczenia europejskie, w tym między innymi szwedzkie.

Adresy i kontakty do Poradni psychologicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie:

 • Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży Kraków-Krowodrza
  Mehoffera 10, rejestracja od pon. do pt. od 8.00 do 16.00, tel. 784 036 762,
  e-mail:
 • Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży Kraków-Podgórze
  Babińskiego 29 pawilon 5C, rejestracja pon. i wt. od 15.00 do 20.00,
  tel. 668-862-678, e-mail:
 • Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży w Skawinie
  Energetyków 16, rejestracja pon. i wt. od 12.00 – 19.00 oraz śr. – pt. 7.00 – 14.00,
  tel. (12) 65-24 605, e-mail:

Galeria zdjęć