Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Więcej miejsc przyjaznych osobom niepełnosprawnym

Sprawy społeczne i rodzina
26 lipca 2019
Adaptacja pomieszczeń na aneksy sanitarne z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w budynkach placówek opiekuńczych w Wierzchosławicach, przebudowa budynku szkolnego i dostosowanie go do potrzeb przedszkola i szkoły integracyjnej w Rzezawie, a także dokończenie budowy nowej hali sportowej przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami przy zespole przedszkolno-szkolnym w Dębnie – to tylko kilka spośród zadań, jakie uda się zrealizować dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji województwa małopolskiego. Promesy gwarantujące przyznanie wsparcia przekazała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Troska o osoby z niepełnosprawnościami to jeden z naszych priorytetów. Dlatego chcemy wspierać wszelkie przedsięwzięcia mające na celu poprawę sytuacji osób potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

- mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Nowoczesne aneksy sanitarne w placówkach opiekuńczych w Wierzchosławicach

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 50 tys. zł w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego i dzieci i młodzieży w Mikołajowicach i w Wierzchosławicach powstaną nowoczesne aneksy sanitarne, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaplanowane w tym celu prace obejmują m.in. przeprowadzenie robót rozbiórkowych i ogólnobudowlanych oraz wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych.

Łączna wartość wszystkich planowanych robót to ponad 100 tys. zł.

Przebudowa budynku szkolnego w Rzezawie

Środki finansowe w wysokości 144 tys. zł umożliwią przebudowę budynku szkoły podstawowej w Rzezawie na przedszkole i szkołę w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach realizacji zadania przewidziano m.in. przystosowanie wejścia głównego i klatki schodowej, montaż windy, wykonanie prac stolarskich oraz niezbędnych instalacji: grzewczej, elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej.

Całkowity koszt tej inwestycji to ponad 1,8 mln zł, z czego wartość zadania realizowanego w 2019 roku to 490 tys. zł.

Budowa hali sportowej przy zespole przedszkolno-szkolnym w Dębnie

Wsparcie w kwocie ponad 86 tys. zł pozwoli dokończyć budowę nowej hali sportowej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych przy zespole przedszkolno-szkolnym w Dębnie. Dzięki zaplanowanym pracom powstaną m.in. sanitariaty dla osób z niepełnosprawnościami, nowe szatnie, droga wraz z parkingiem i dojściami do szkoły i parkingu. Zostanie także zamontowana winda.

Koszt inwestycji to ponad 600 tys. zł, z czego wartość zadania realizowanego w 2019 roku to ponad 280 tys. zł.

***

Warto dodać, że w 2019 roku na realizację zadań związanych z dofinansowaniem ze środków PFRON, będących w dyspozycji województwa małopolskiego, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych przeznaczono łącznie kwotę 4,2 mln zł.

Ze środków tych skorzystają 22 małopolskie podmioty z podziałem na:

• Krakowski Obszar Metropolitalny – 5 zadań na kwotę 893 tys. zł
• Miasto Kraków – 2 zadania na kwotę 239 tys. zł
• Małopolskę Zachodnią – 2 zadania na kwotę 370 tys. zł
• Podhale – 2 zadania na kwotę 279 tys. zł
• Sądecczyznę – 2 zadania na kwotę 328 tys. zł
• Ziemię Tarnowską – 9 zadań na kwotę 2,1 mln zł.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM