Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Pomoc dla rodziców aktywnych zawodowo

Sprawy społeczne i rodzina
05 marca 2019
18 marca 2019
Pogodzenie życia rodzinnego i kariery zawodowej to nie lada wyzwanie. O tym, jak trudno jest łączyć te obowiązki wie każdy rodzic. Rozwiązaniem tego problemu mogą być dotacje unijne, które pozwalają tworzyć nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Na zainteresowanych założeniem żłobka czeka w tym roku ponad 40 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się już 18 marca br.

Z diagnozy sytuacji na małopolskim rynku pracy wynika, że stopa bezrobocia w naszym regionie sukcesywnie się obniża. Statystyki pokazują jednak, że to kobiety są mniej aktywne zawodowo. Ta sytuacja związana jest z kilkoma czynnikami, zwłaszcza z trudnościami w łączeniu obowiązków zawodowych z rodzinnymi.

Małopolska poprzez zwiększenie dostępności do placówek świadczących opiekę nad maluchami stara się rozwiązać problem zwłaszcza matek, które chcę po urodzeniu dziecka wrócić na rynek pracy i łączyć harmonijnie te dwie role

– mówi marszałek Witold Kozłowski.

O dotacje unijne będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy i pracodawcy, jednostki samorządu terytorialnego (oraz ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia), partnerzy społeczni i gospodarczy oraz organizacje pozarządowe. Do rozdysponowania jest ponad 40 mln zł z RPO WM na lata 2014-2020.

Na co będzie można przeznaczyć dotację?

Po pierwsze – na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych. Po drugie – na rozbudowę istniejących już placówek, zwiększenie liczby dostępnych w nich miejsc oraz dostosowanie ich do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Pieniądze będzie można spożytkować na zakup i montaż nowego wyposażenia np. placów zabaw czy pomocy naukowych. Z tych środków prowadzący placówki będą także mogli sfinansować koszty bieżącej opieki nad dziećmi, a więc m.in. koszty wynagrodzenia dla zatrudnionego personelu, koszty żywienia dzieci oraz inne wydatki, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Tylko do końca 2018 roku przyjęto do realizacji 64 projekty na kwotę 90,4 mln zł. Dotychczas powstało 1,4 miejsc opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna z 2,3 zaplanowanych przez beneficjentów. Ponad 40% miejsc powstało w gminach, których sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 została określona jako bardzo zła, umiarkowanie zła lub zła. Ponadto 210 osobom przyznano wsparcie w postaci dofinansowania kosztów zatrudnienia niani.

Warto też przypomnieć, że w ramach RPO Małopolska dysponuje kwotą 29 mln euro środków europejskich na realizację projektów, których celem jest wsparcie rodziców dzieci do lat 3 
w powrocie na rynek pracy. Opieka nad dziećmi zapewniana jest w żłobkach, klubach dziecięcych, przez dziennego opiekuna oraz przez nianię. Planuje się utworzenie do 2020 roku ponad 5,2 tys. miejsc opieki oraz dofinansowanie 600 osobom kosztów zatrudnienia niani.

Więcej informacji na stronie: www.rpo.malopolska.pl

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM