Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

EkoMałopolska: czas start!

Środowisko
05 lipca 2019
Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę zatwierdzającą projekt ekoMałopolska. Jego finalny kształt został opracowany w wyniku konsultacji społecznych, do których zostali zaproszeni mieszkańcy województwa, gminy oraz eksperci. Większość zgłoszonych przez nich sugestii, pomysłów i uwag została uwzględniona w projekcie.

Przyjęty właśnie projekt EkoMałopolska ma na celu zwiększenie aktywności Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Do jego najważniejszych zadań należy m.in.: aktualizacja programu ochrony powietrza, wzmocnienie roli ekologicznych źródeł transportu, wdrożenie działań prośrodowiskowych na etapie prowadzonych zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Jednak ekoMałopolska to nie tyko przepisy i rozwiązania prawne, ale przede wszystkim zaproszenie dla mieszkańców województwa do aktywnego włączenia się w dbanie o region. Dlatego wprowadzone zostanie doradztwo środowiskowe dla mieszkańców i firm w postaci Ekodoradców. Co więcej, mieszkańcy otrzymali już możliwość zgłaszania przypadków nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska za pomocą formularza ekointerwencji, a wkrótce zostanie stworzona do tego odpowiednia aplikacja. W Małopolsce przybędzie także więcej zielonych miejsc, w których będzie można spędzać czas w kontakcie z naturą tzw. ekoParków.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pracowali nad projektem ekoMałopolska. To efekt wysiłków wielu zaangażowanych ludzi, interdyscyplinarnej grupy specjalistów, ale także, co mnie bardzo cieszy, mieszkańców naszego regionu oraz przedstawicieli gmin. Ta aktywność świadczy, że projekt jest ważny i potrzebny. Od dziś możemy już przystąpić do pracy nad jego realizacją pełną parą

- mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Konsultacje społeczne projektu trwały przez cały maj. Wszyscy zainteresowani mogli zgłaszać swoje sugestie, pomysły, uwagi za pomocą formularza na stronie internetowej. Projekt był też opiniowany podczas Forum Wójtów i Burmistrzów oraz podczas debaty zorganizowanej przez Polski Klub Ekologiczny i Wydział Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W sumie zebrano 28 uwag z gmin i od osób prywatnych, które w większości zostały uwzględnione w finalnej wersji dokumentu.

Z planem działań ekoMałopolska można zapoznać się na stronie internetowej: www.malopolska.pl/ekomalopolska.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM