Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Gminy z szansą na zatrudnienie ekodoradcy

Środowisko
06 marca 2019
Jak uzyskać wsparcie na zatrudnienie ekodoradcy? Na jakie środki mogą liczyć zainteresowane gminy? Jakie są warunki i zasady przyznania dofinansowania? Między innymi na te pytania mogli uzyskać odpowiedź uczestnicy spotkania, które odbyło się w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa ”Nila” w Krakowie.

Jako samorząd województwa małopolskiego dokładamy wszelkich starań, by powietrze, którym oddychamy było z każdym rokiem coraz czystsze. Dzięki pracy ekodoradców zatrudnionym w nowym projekcie pojawi się możliwość ubiegania się o wielomilionowe dotacje, które pozwolą poprawić jakość powietrza w każdej gminie. Warto dodać, że nawet 90% dotacji mogą uzyskać gminy z Małopolski na zatrudnienie ekodoradcy

- mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa.

Wsparcie można otrzymać w ramach europejskiego projektu ELENA (European Local ENergy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej), który powstał dzięki współpracy Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej. Projekt jest europejskim instrumentem pomocy technicznej, skierowanej do regionów i władz lokalnych, w celu przyspieszenia prowadzonych w gminach programów inwestycyjnych w dziedzinie efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2.

Rolą zatrudnionych w projekcie ekodoradców będzie uzyskanie dofinansowania na przygotowanie programów inwestycyjnych w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie mieszkalnym oraz mających na celu redukcję emisji CO2 o całkowitej wartości nie mniejszej niż 30 mln euro. Ten warunek sprawia, że w praktyce będzie konieczne złożenie wniosku przez konsorcjum zainteresowanych gmin.
Działania te mogą obejmować m.in. wymianę źródeł ogrzewania bądź termomodernizację budynków na terenie gmin w ramach np. rządowych programów Czyste Powietrze i Stop Smog, środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych dostępnych na te cele programów.

Koordynator 3-letniego projektu może uzyskać dofinansowanie do 90% kosztów zatrudnienia ekodoradców/doradców energetycznych. W praktyce realizacja płatności odbywa się w trzech etapach:
• po akceptacji wniosku wypłacane jest 40% kwoty dofinansowania,
• po 1,5 roku od rozpoczęcia projektu wypłacane jest 30% kwoty dofinansowania,
• pozostałe 30% dofinansowania wypłacane jest po faktycznej realizacji inwestycji, których obsługa techniczna została dofinansowania w ramach projektu ELENA

Szczegóły dotyczące projektu przedstawił ekspert ds. Energii Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W pierwszej części spotkania przedstawił założenia projektu ELENA oraz warunki ubiegania się o dofinansowanie. Druga część miała charakter warsztatowy. Pracowano nad konkretnymi fiszkami projektowymi proponowanymi przez uczestników spotkania.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM