Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska przygotuje nowy projekt zintegrowany LIFE

Środowisko
18 listopada 2019
Po informacji o otrzymaniu wsparcia w ramach unijnej inicjatywy dla regionów górniczych będących w transformacji („Coal Regions in Transition”), dotarła do nas wiadomość, iż Komisja Europejska zaakceptowała koncepcję nowego projektu zintegrowanego LIFE, a w zeszłym tygodniu – przyznała dofinansowanie na realizację projektu LIFE EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” – Pomoc techniczna.

Celem projektu pomocy technicznej będzie przygotowanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii oraz pełnego wniosku na realizację projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA. Jest to drugi projekt pomocy technicznej realizowany przez województwo małopolskie.

Projekt koordynowany będzie przez nasz region będzie realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju oraz Europejskim Centrum Czystego Powietrza. W ramach pomocy technicznej przewidziano:

• warsztaty z partnerami przyszłego Projektu zintegrowanego LIFE w celu wypracowania jego szczegółowego zakresu,
• przegląd obecnie realizowanych projektów LIFE w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich, których wyniki mogą być przeniesione do projektu LIFE w Małopolsce,
• przygotowanie koncepcji transformacji niskoemisyjnej rynku producentów i instalatorów urządzeń grzewczych.

Całkowity budżet projektu to 118,4 tys. EUR, z czego 71 tys. EUR (60%) stanowić będzie dofinansowanie ze środków unijnych, pozostała część to wkład własny współbeneficjentów (40%).

LIFE IP EKOMALOPOLSKA

Samorząd Małopolski przygotowuje także wniosek do Komisji Europejskiej na realizację projektu zintegrowanego Life IP EkoMalopolska, dotyczący zmian klimatu. Lista niezbędnych działań w tym zakresie w Małopolsce w zakresie zostanie określona w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii. Celem dokumentu będzie dążenie do osiągnięcia unijnych celów co do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Szczegółowy zakres Projektu LIFE IP zostanie przygotowany do marca 2020 roku. W przypadku pozytywnej decyzji Komisji o finansowaniu pełnego projektu będzie on wdrażany w latach 2021-2030 z całkowitym budżetem na poziomie około 16 mln EUR. Partnerami projektu będą: Ministerstwo Rozwoju, Akademia Górniczo-Hutniczą, Europejskie Centrum Czystego Powietrza oraz małopolskie powiaty i miasta na prawach powiatu.

Doświadczenia Małopolski w realizacji projektu LIFE

Od października 2015 Małopolska wdraża już jedyny w Polsce projekt zintegrowany LIFE – „Małopolska w zdrowej atmosferze” o wartości 17 mln EUR. Jego celem jest integracja działań w zakresie poprawy jakości powietrza, aby w pełni wdrożyć wymagania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Projekt realizowany jest we współpracy z 62 partnerami, w tym 55 gminami z obszaru Małopolski.

Platforma Regionów Węglowych w Transformacji (Coal Regions in Transition)

W ostatnim czasie Województwo Małopolskie wystąpiło również do Ministra Energii z prośbą o dołączenie do unijnej Platformy Regionów Węglowych w Transformacji (Coal Regions in Transition).

Minister energii wystąpił z oficjalnym wnioskiem w tym zakresie do Komisji Europejskiej. Współpraca w ramach Platformy CRiT ma za zadanie przygotowanie projektów, które wspomogą transformację niskoemisyjną regionu i będą mogły być finansowane z planowanego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund). Małopolska została wybrana jako jeden z 7 regionów w całej UE do wsparcia ekspertów, którzy pomogą wypracować pilotażowe projekty wspomagające transformację regionu poprzez poprawę jakości powietrza i ograniczenie wpływu na zmiany klimatyczne.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM