Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Międzynarodowa Konferencja na rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Środowisko
14 października 2020
Zachęcamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”, która odbędzie się w Racławicach w dniach 21-23 października 2020 r. Jest to spotkanie cykliczne organizowane już po raz czwarty przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – Pracownia Badań Strategicznych, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, finansowane ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach projektu „COOPMIN”.

Wydarzenie jest realizowane w trybie hybrydowym łączącym tradycyjną formułę spotkania z równoległą relacją on-line w Internecie w ramach EU Green Week 2020.

Konferencja jest trzydniowym wydarzeniem, podczas którego odbędą się panele dyskusyjne, sesje posterowe, wykłady plenarne, a także warsztaty edukacyjne dla młodzieży i studentów. Podczas tych 3 dni przedstawiciele instytucji rządowych, lokalnych samorządów i przedsiębiorstw poznają m.in. korzyści z przejścia od gospodarki liniowej, wydobywczej do gospodarki o obiegu zamkniętym i regeneracji oraz zasady racjonalnego gospodarowania zasobami.

Gospodarowanie zasobami naturalnymi i czyste powietrze

Istotnym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) jest racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Dotyczy to zarówno surowców mineralnych: energetycznych, metalicznych, chemicznych, skalnych, a także  wody i biomasy oraz różnego rodzaju odpadów, które dzięki wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych stają się cennym źródłem wielu surowców.

Transformacja gospodarki w kierunku efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych i obniżenia emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych staje się jednym z kluczowych wyzwań cywilizacyjnych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Ze względu na kompleksowość zagadnienia, kwestia gospodarki w obiegu zamkniętym  powinna być łączona z innymi aspektami środowiskowymi, takimi jak ochrona powietrza i walka ze zmianami klimatu

– wyjaśnia Tomasz Urynowicz wicemarszałek Małopolski.

„Czyste powietrze” będzie jednym z tematów panelów dyskusyjnych, na które chciałbym zwrócić Państwa uwagę w drugim dniu konferencji, 22 października. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom rozwojowym i oczekiwaniom społecznym, Zarząd Województwa Małopolskiego wypracował nowy Program Ochrony Powietrza (POP). Aktualny program to krok bardzo ambitny, a jednocześnie realny do wykonania i niezbędny, aby poprawić jakość powietrza w Małopolsce. Celem jest osiągniecie w całym województwie do 2023 r. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu wyznaczonych w dokumentach krajowych i unijnych: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i ozonu

- dodaje Tomasz Urynowicz.

W trakcie sesji „Czyste powietrze” zaprezentowane zostaną założenia ww. Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (POP), który został przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą XXV/373/20 z dnia 28 września 2020 r.

Główne działania POP mają służyć wdrożeniu w Małopolsce ogólnokrajowego programu Czyste Powietrze i innych rządowych instrumentów dla ochrony powietrza oraz pełnej realizacji uchwał antysmogowych dla Krakowa i Małopolski, a w konsekwencji przynieść największe efekty poprawy jakości powietrza. W celu wspomagania realizacji działań służących ochronie powietrza w województwie małopolskim od 2015 roku realizowany jest projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE/PL/021, z którego dotychczasowymi efektami  zapoznają się uczestnicy konferencji.

Więcej informacji na temat Programu Ochrony Powietrza oraz Projektu zintegrowanego LIFE znajduje się na stronie internetowej Małopolska w zdrowej atmosferze.

Symbioza gospodarcza a GOZ

W drugim dniu konferencji (22 października), jednym z tematów przewodnich będzie sesja poświęconą symbiozie gospodarczej, która stanowi ważny element gospodarki o obiegu zamkniętym.

Symbioza gospodarcza jest procesem, w którym odpady z jednej firmy stają się użytecznym wkładem surowcowym w innej tworząc trwałą sieć wymiany zasobów, w myśl idei „twój odpad moim produktem”.

Zasadą symbiozy gospodarczej jest zbudowanie logicznego ekosystemu naturalnych współzależności, której rezultatem będzie osiąganie wzajemnych zysków i korzyści dla biznesu oraz środowiska naturalnego.

Podczas panelu zostaną zaprezentowane przykłady symbiozy gospodarczej w Małopolsce. W panelu dyskusyjnym wezmą udział przedstawiciele firm, dla których gospodarka o obiegu zamkniętym jest strategią działania i od lat wdrażają innowacyjne, ciekawe rozwiązania w tym obszarze.

Koncepcja panelu jest częścią jednego z działań międzynarodowego projektu SYMBI, realizowanego z udziałem Województwa Małopolskiego w ramach Programu Interreg Europe ukierunkowanego na propagowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez rozpowszechnienie symbiozy przemysłowej.

Wspólna przestrzeń do dyskusji

Innymi ważnymi tematami konferencji będzie m.in. finansowanie działań GOZ oraz regionalnych inteligentnych specjalizacji. To priorytetowe tematy dla lokalnych samorządów i przedsiębiorców, dlatego szczególnie liczymy na obecność przedstawicieli małopolskich gmin w dyskusji i jednocześnie zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konferencji wśród  przedsiębiorców działających na ich terenie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Chcemy tworzyć wspólną przestrzeń do dyskusji na tak ważkie i aktualne tematy, jakimi są kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i skutecznym, skoordynowanym wdrażaniem planu Europejskiego Zielonego Ładu, który obecnie jest jednym z kluczowych zadań administracji publicznej. Walka ze zmianami klimatu i degradacją środowiska może być skuteczną jedynie dzięki współpracy wszystkich podmiotów, które mają wpływ na te obszary. Jestem przekonany, że dzięki Państwa zaangażowaniu ta konferencja stanie się miejscem wymiany cennej wiedzy i doświadczenia, które przekują się w nowe idee i wspólne działania

- konkluduje Tomasz Urynowicz.

Pobierz szczegółowy program konferencji.

Galeria zdjęć