Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Pierwszy konkurs w Małopolsce dla NGO-sów na działania związane z ekologią

Środowisko
17 lipca 2020
W piątek, 17 lipca po raz pierwszy w historii Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. W wydarzeniu uczestniczyli: wicemarszałek Tomasz Urynowicz i radny województwa Robert Bylica.

Walczyć o środowisko musimy wszyscy, tylko wtedy osiągniemy rezultaty. Stąd, po raz pierwszy w historii, Małopolska uruchamia otwarty konkurs dla NGO-sów ze wszystkich miejscowości, działających z zakresie ochrony środowiska. Jest on naturalnym podsumowaniem wieloletnich działań samorządu województwa w tym zakresie, a zarazem otwarciem się na nowe inspiracje

– powiedział wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz.

Konkurs ma na celu wyłonienie projektów nieszablonowych, służących dobru publicznemu i edukacji ekologicznej. Mogą je zgłaszać, a następnie realizować, podmioty pożytku publicznego: organizacja pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia.

Z dużą satysfakcją uczestniczę w dzisiejszym wydarzeniu. Małopolska jest wśród liderów w naszym kraju jeśli chodzi o ochronę środowiska. Wspólna ochrona środowiska, dbałość o jakość powietrza, troska o naszych najmniejszych przyjaciół – zwierzęta - ma służyć nam wszystkim i naszemu wspólnemu dobru. Cieszę się, że jeszcze szerzej otwieramy się na współpracę z organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami

– dodał radny Robert Bylica.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną w szczególności zadania promujące i kształtujące postawy proekologiczne w naszym regionie. Tematyka powinna być związana między innymi z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, segregacją i zapobieganiem powstawania odpadów, ochroną powietrza. Całkowita kwota dofinansowań w konkursie „EkoMałopolska”, dedykowanym organizacjom pożytku publicznego, w roku 2020 to 300 tys. zł. Termin składania ofert upływa 10 sierpnia 2020 r. Małopolska jest krajowym liderem, jeśli chodzi o ochronę środowiska.

To w naszym regionie, jako jedynym w UE, prowadzone są aż dwa programy zintegrowane LIFE. Dzięki projektowi „LIFE Małopolska w zdrowej atmosferze” opracowane zostały między innymi: Program ochrony powietrza, nowatorskie w skali kraju uchwały antysmogowe dla regionu i Krakowa oraz aplikacja Ekointerwencja, a w regionie działa 67 ekodoradców.

Do 27 lipca br. trwają konsultacje Programu ochrony powietrza. Ze względu na sytuację epidemiczną i związanymi z nią zmianami społeczno-gospodarczymi oraz uwzględniając wnioski z przeprowadzonej I tury konsultacji, zdecydowano o modyfikacji Programu i przeprowadzeniu ponownych spotkań z mieszkańcami. Za pomocą aplikacji Ekointerwencja mieszkańcy mogą zgłaszać naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska. Od początku jej działania, czyli od 10 marca 2020 r. zgłoszono 1799 takich przypadków, głównie spalania śmieci lub paliw złej jakości.

Samorząd Małopolski zabiega także o wsparcie finansowe ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Pozwoli ono na łagodzenie negatywnych skutków społeczno-gospodarczych transformacji energetycznej regionu. Polska ma szansę na pozyskanie 8 mld euro.

Małopolska w styczniu 2020 dołączyła do Platformy Regionów Węglowych w Transformacji i realizuje projekt pomocy technicznej START, w ramach którego eksperci Platformy pomagają w wypracowaniu projektów pilotażowych, które będą mogły być finansowane z FST.

Od roku w ramach projektu ekoMałopolska prowadzimy kampanie edukacyjne i informacyjne, starając się przekonać Małopolan, że drobne lecz regularne nawyki na rzecz środowiska są równie ważne, jak wielkie inwestycje. Od pewnego czasu żywiliśmy jednak przekonanie, że trzeba jeszcze mocniej „wyjść do ludzi”, wsłuchać się w ich pomysły i dać narzędzia do działania. Można zatem powiedzieć, że oferta dla organizacji pożytku publicznego o profilu ekologicznym jest podsumowaniem dotychczasowym działań

– podkreślił wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

W środę 22 lipca odbędą się konsultacje, podczas których specjaliści UMWM wyjaśnią zasady konkursu i pokażą, jak prawidłowo wypełnić wniosek. Początek o godz. 14.00 przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie, sala sesyjna, VII piętro. Organizatorzy proszą o zabranie swoich maseczek.

 

Galeria zdjęć