Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Rada ds. ekoMałopolski: 2021 to będzie rok pełen wyzwań

Środowisko
20 stycznia 2021
20 stycznia odbyło się posiedzenie Rady ds. ekoMałopolski, podczas którego przedyskutowano najważniejsze plany na rok 2021. Ze względu na epidemię Covid-19 obrady odbyły się on-line.

Zapowiada się rok pełen wyzwań, gdy w Małopolsce będziemy wdrażać fundamentalne, zainicjowane w r. 2020 projekty: Program Ochrony Powietrza i LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu I Energii” o budżecie ponad 70 mln zl. Powtórzymy także ubiegłoroczne akcje, które cieszyły się powodzeniem: Eko Hero Małopolski 2021 i Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ekologi

– podsumował podczas spotkania plany samorządu województwa w obszarze ekologii wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Największym wyzwaniem dla mnie jako pełnomocnika Zarządu Małopolski ds. Sprawiedliwej Transformacji będzie pozyskanie jak największych funduszy z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

- dodał.

Wiele nadziei z unijnymi mechanizmami Fundusz Transformacji oraz Platforma Regionów Węglowych w Transformacji START wiąże także marszałek Witold Kozłowski.

Oba te narzędzia pozwolą nam na takie działania, które poprawią jakość powietrza i środowiska, tworząc przy tym bezpieczne otoczenie gospodarcze dla mieszkańców

- podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Wśród najważniejszych planów Zarządu Województwa Małopolskiego znalazły się także:

 • Opracowanie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, który pozwoli Małopolsce ubiegać się o środki z FST.
 • Opracowanie wojewódzkiego Programu Strategicznego Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego.
 • Przygotowanie co najmniej 4 koncepcji projektów pilotażowych do dofinansowania ze środków FST.
 • Opracowanie ujednoliconych zasad wprowadzania gminnych uchwał antysmogowych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w celu zachowania spójności w skali województwa.
 • Przygotowanie wytycznych do gminnych procedur przeprowadzania kontroli palenisk pod kątem przestrzegania uchwały oraz bazy osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.
 • Przygotowanie bazy danych o emisjach przemysłowych.
 • Zakupienie czujników jakości powietrza dla małopolskich szkół
 • Kampanie edukacyjne i promocyjne w mediach własnych i komercyjnych, szkolenia, warsztaty i spotkania.

Rok 2020 – trudny lecz z ważnymi osiągnięciami

W roku 2020 epidemia Covid-19 postawiła przed Małopolską nowe wyzwania. Pojawienie się znacznej liczby odpadów sanitarnych, aktywność w reżimie pandemii, wpływ smogu na przebieg i śmiertelność koronawirusa - to niektóre z podejmowanych tematów.

Działania samorządu województwa i jego partnerów, takie jak festiwale, spotkania i imprezy masowe, zostały dopasowane do zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii. Niektóre wydarzenia przeniesiono do Internetu, a w innych zachowano najwyższe standardy epidemiologiczne. 

Najważniejsze działania Zarządu Województwa na rzecz środowiska w roku 2020:

Najważniejszym wydarzeniem dotyczącym ochrony środowiska w Małopolsce w roku 2020 było uchwalenie Programu Ochrony Powietrza. Szeroko konsultowany dokument pomoże przyspieszyć działania antysmogowe we wszystkich gminach, porządkując obowiązki i zadania samorządów oraz stopnie alarmów smogowych. Wprowadzi także szereg regulacji korzystnych dla mieszkańców – od utworzenia w każdej małopolskiej gminie stanowiska ekodoradcy oraz punktu obsługi programu dotacyjnego Czyste Powietrze, po wsparcie osób dotkniętych tzw. ubóstwem energetycznym. Małopolska jako pierwszy region w kraju wprowadza zakaz finansowania kotłów węglowych ze środków publicznych i kontrole interwencyjne palenisk w ciągu 12 h od zgłoszenia. Program został przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego 28 września 2020 roku, jego zapisy obowiązują od 27 października 2020.

Małopolska jako pierwszy region w UE dostała do realizacji drugi Projekt Zintegrowany LIFE - LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu I Energii” o budżecie ponad 70 mln zł. Realizowany będzie od 1.01.2021 r. do 31.12.2030 r.

Ponadto:

 • Zawarto dwie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ponad 36 mln zł na realizację działań w zakresie poprawy jakości powietrza i klimatu w ramach dwóch programów LIFE.
 • Zarząd WM przyjął Regionalny Planu Działań dla Klimatu i Energii. To pierwszy tego rodzaju dokument w Polsce.
 • Rozpoczęto realizację projektu START, w ramach, którego eksperci unijnej Platformy Regionów Węglowych w Transformacji pomagają w wypracowaniu projektów, które będą mogły zostać sfinansowane ze środków FST.
 • Podjęto starania o dołączenie Małopolski do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji UE oraz powołano Pełnomocnika ds. Sprawiedliwej transformacji w osobie Wicemarszałka Tomasza Urynowicza.
 • Przyjęto nowe gminy do Projektu Zintegrowanego LIFE IP MALOPOLSKA – obecnie przy projekcie pracuje 69 partnerów.
 • Oddano do użytku nową aplikację Ekointerwencja. Pozwala ona na szybkie i łatwe zgłoszenie naruszenia przepisów w zakresie ochrony środowiska, w tym spalania odpadów. Jest dostępna bezpłatnie. W 2020 w aplikacji odnotowano 6 329 zgłoszeń.
 • Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa  Napłynęło 28 ofert, z czego Komisja Konkursowa zatwierdziła do realizacji 16.
 • Wystartował plebiscyt Eko-HERO 2020 – pierwszy w Małopolsce konkurs dla działających na rzecz środowiska gmin, firm i organizacji. Jego organizatorem była „Gazeta Krakowska”, a partnerem głównym – ekoMałopolska.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM / Departament Środowiska