Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Środowisko, sport, turystyka, rynek pracy - o przyszłości Małopolski

Środowisko
03 czerwca 2019
Dotychczasowe działania województwa oraz plany na przyszłość w zakresie ochrony środowiska, sportu i turystyki oraz rynku pracy – to tematy, jakie omówiono podczas śniadania prasowego z udziałem wicemarszałka województwa Tomasza Urynowicza.

Środowisko

Jednym z priorytetowych projektów Urzędu Marszałkowskiego jest EkoMałopolska. Projekt ten skupia się na działaniach w najważniejszych obszarach ochrony środowiska: jakości powietrza, zapobieganiu zmianom klimatycznym, gospodarce odpadami oraz ochronie krajobrazu i przyrody. Działania w ramach Programu zaplanowano na kwotę ok. 820 mln zł.

W trosce o dobro środowiska Małopolanom udostępniono formularz Ekointerwencji, umożliwiający zgłaszanie wszelkich przypadków naruszeń przepisów środowiskowych. Dotychczas za jego pośrednictwem mieszkańcy województwa interweniowali już niemal 170 razy.

Z dumą możemy powiedzieć, że program Ekointerwencja się sprawdza. Mieszkańcy regionu chcą oddychać czystym powietrzem i coraz częściej zwracają uwagę na to, czym ich sąsiedzi palą w kominkach

- powiedział wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Małopolska prowadzi także regularne szkolenia dla pracowników kontrolujących paleniska w gminach, rozszerza działalność ekodoradców i ekodoradców dla biznesu. Wsparcie otrzymują także przedsiębiorstwa, które chcą poprawić efektywność energetyczną – na ten cel przeznaczono 71 mln zł.

Wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego mają także projekty związane z tzw. gospodarką wodno-ściekową, odnawialnymi źródłami energii, termomodernizacją, wymianą kotłów czy transportem niskoemisyjnym, finansowane z tzw. Osi 4 i 5 Regionalnego Programu Operacyjnego. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy podpisano 46 umów w tym obszarze, na łączną kwotę ponad 317 mln zł.

Sport i Turystyka

Oprócz ekologii, Małopolska stawia również na sport i turystykę! Sieć Tras Rowerowych VeloMałopolska to największy w Polsce projekt inwestycyjny w zakresie budowy ścieżek rowerowych. Aktualnie wybudowanych zostało ok. 410 km szlaków. Docelowo, do dyspozycji miłośników aktywnego wypoczynku oddanych zostanie aż 1000 km ścieżek. Co ważne, przy trasach znajduje się 19 Miejsc Obsługi Rowerzysty, a kolejnych osiem jest planowanych do realizacji jeszcze w tym roku. Od kwietnia ubiegłego roku z tras skorzystało ponad 400 tys. użytkowników.

Wśród działań na przyszłość przewidziano projekty własne, takie jak Rodzinne Rajdy Rowerowe, czy kontynuację wielkiego festiwalu rowerowego pn. Małopolska TOUR. Realizowane będą także przedsięwzięcia partnerskie, w tym m.in. Małopolski Wyścig Górski, Wyścig by Tomasz Marczyński, Małopolska Joy Ride Festival.

W stosunku do roku 2018, zwiększyliśmy nakłady na turystykę o ponad 1,3 mln zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na konkurs „Małopolska Gościnna” i promocję Szlaku Orlich Gniazd

- wyjaśnił wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Najbliższe miesiące będą również czasem rozwijania projektu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno – Sportowa”, który jest rozszerzeniem projektu „Małopolskie boiska” o możliwość dofinansowania modernizacji innych obiektów sportowych, jak np. siłownie plenerowe, skateparki czy place sportowo-rekreacyjne.

Na realizację projektu MIRS zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 9 mln zł. Dofinansowaniem zostało objętych 70 inwestycji rekreacyjno-sportowych, realizowanych na terenie 70 jednostek samorządu terytorialnego, co stanowi zwiększenie dofinansowania liczby inwestycji o blisko 30%, względem roku 2018.

Rynek pracy

Według danych z końca kwietnia, Małopolska znajduje się na trzecim miejscu wśród województw z najniższą stopą bezrobocia. Wynosi ona obecnie 4,5 proc.

Działania województwa Małopolskiego w obszarze rynku pracy to m.in. projekty aktywizujące oraz adaptujące. Należą do nich m.in. projekt „Nowy Start w Małopolsce”, „Kierunek Kariera” oraz „Kierunek Kariera Zawodowa”.

Pierwszy z tych projektów jest skierowany do Polaków powracających z zagranicy, tzw. reemigrantów. Na pomoc w jego ramach mogą liczyć osoby w wieku od 30 r. ż. bez pracy, które wróciły w ciągu ostatnich 12 miesięcy z emigracji. Na realizację projektu Zarząd Województwa przeznaczył ponad 850 tys. zł.

Małopolska jest pierwszym województwem, które przygotowało program adaptacji reemigrantów. To konkretna pomoc, mająca ułatwić m.in. znalezienie informacji na temat możliwości rozwoju, kształcenia i znalezienia pracy w regionie

- dodał wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Dwa kolejne wymienione wyżej projekty pozwolą na przeszkolenie zawodowe nawet 40 tys. osób do 2023 roku. Prawie 15 tys. osób będzie mogło skorzystać ze szkoleń zawodowych, 25 tys. osób uzyska dofinansowanie do szkoleń ogólnych – językowych, komputerowych oraz kursów prawa jazdy. Łącznie, na rozwój kompetencji zawodowych Małopolan zarząd województwa przeznaczył ponad 180 mln zł.

Galeria zdjęć