Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

„W Twoim domu mieszka złodziej” – podsumowanie kampanii

Środowisko
06 maja 2020
Billboard w Olkuszu
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zakończył realizację kolejnej odsłony kampanii edukacyjno-informacyjnej skierowanej do mieszkańców Małopolski.

„W Twoim domu mieszka złodziej” - to przewrotne hasło rozbrzmiewało we wszystkich małopolskich gminach. Kampania skupiła się wokół postaci „złodzieja”, który był najbardziej rozpoznawalnym elementem akcji. Dostrzec go można było na wszystkich materiałach.

Kampania prowadzona na rzecz czystego powietrza po raz kolejny zwiększyła świadomość mieszkańców Małopolski. A udało się to dzięki gminom i Ekodoradcom, którym chciałem szczególnie podziękować za ogromne zaangażowanie. Tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi możemy osiągnąć cel, jakim jest czyste powietrze w Małopolsce

- mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Czemu służą kampanie?

Z roku na rok świadomość ekologiczna mieszkańców naszego regionu rośnie. Dzieje się tak dzięki coraz większemu zaangażowaniu ruchów społecznych, samorządów i samych mieszkańców w działania zmierzające do poprawy jakości powietrza. Jednym z elementów edukacji są właśnie kampanie społeczne. Tegoroczna akcja promocyjna prowadzona była od lutego do kwietnia, a jej celem było przybliżenie mieszkańcom zapisów uchwały antysmogowej oraz wynikających z niej obowiązków. Kampania adresowana była do właścicieli domów jednorodzinnych mieszkających w Małopolsce, którzy ogrzewają swoje domy starymi kotłami węglowymi.

Billboardy

Z uwagi na fakt, że mieszkańcy Małopolski korzystają z różnych źródeł informacji, do promocji kampanii wykorzystano różne media.

Ekspozycja billboardów była pierwszym elementem kampanii społecznej. Na początku lutego billboardy zlokalizowane zostały w sąsiedztwie dróg dojazdowych do miast, koło skrzyżowań i rond. Pozwoliło to na dotarcie do dużego grona odbiorców, którzy przejeżdżali ruchliwymi trasami. Billboardy zlokalizowane były w 24 miejscowościach, w których wyklejono 37 banerów.

Artykuły

W czasie trwania kampanii opublikowano 22 artykuły sponsorowane w 10 różnych gazetach. Artykuły ukazały się w prasie: krajowej w dodatku regionalnym, lokalnej, specjalistycznej oraz w prasie związanej z tematyką społeczną. Dla osób, korzystających z e-wydawnictw, artykuły były dostępne przez trzy miesiące w wersji cyfrowej na stronie wydawnictwa.

Gazeta tematyczna  

Gazetka tematyczna powstała, aby w sposób dokładny i rzetelny przybliżyć Małopolanom uchwałę antysmogową i programy dotacyjne. Ponadto w gazecie opublikowano krótkie wywiady z osobami, które wymieniły swoje stare piece na nowe, ekologiczne źródła ogrzewania. Gazetę wydrukowano w nakładzie 81 000 egzemplarzy. Kolportaż odbył się w 21 miejscowościach. Gazetkę rozdawano mieszkańcom w często uczęszczanych miejscach (place targowe, parkingi przy sklepach), a także rozdystrybuowano ją do skrzynek pocztowych domów jednorodzinnych.

Ulotki

Ulotki cieszyły się największym zainteresowaniem wśród dostępnych materiałów. Wydrukowano je w nakładzie 41 000 sztuk. Do każdej gminy i starostwa powiatowego dostarczono nieodpłatnie po 200 sztuk. Dzięki ekodoradcom i pracownikom gmin ulotki trafiły bezpośrednio do mieszkańców, a także można je było otrzymać w Urzędzie Gminy.

Plakaty

Plakaty zostały umieszczone na tablicach ogłoszeń, bądź wyeksponowane w urzędach. Stały się najlepiej widoczną częścią kampanii. Można je było zaobserwować we wszystkich, nawet mniejszych miejscowościach. Plakaty wydrukowano w ilości 4 200 sztuk. Każda gmina nieodpłatnie otrzymała po 20 plakatów. 

Posty sponsorowane

Dla osób korzystających z mediów społecznościowych prowadzono kampanię w Internecie. Na profilu Ekomałopolski na Facebooku opublikowano cztery rodzaje postów i krótki filmik, łącznie 7 postów, które skupiały się wokół postaci „złodzieja”- starego pieca, który:

  • kradnie, czas,
  • wygodę,
  • pieniądze,
  • zdrowie.

Wpisy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i skłaniały do refleksji. Każdy post zobaczyło ok. 25 000 użytkowników aplikacji.

Wykorzystane w kampanii materiały są dostępne na stronie w zakładce Materiały edukacyjne.

Więcej informacji o kampanii w zakładce Zmień piec.

Mamy nadzieję, że kampania dotarła do szerokiego grona odbiorców, a jej skutki będziemy obserwować w postaci czystego powietrza w kolejnych latach. 

Kampanię zrealizowano w ramach projektu LIFE-IP MALOPOLSKA/LIFE14 IPE PL 021 współfinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM / Departament Środowiska