Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Z myślą o środowisku. Nowy projekt zintegrowany LIFE

Środowisko
09 marca 2020
Promocja odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej i działania na rzecz ochrony klimatu - to najważniejsze założenia nowego projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA, który Województwo Małopolskie wraz z partnerami ze świata nauki i samorządów zamierza realizować ze środków unijnych. Wartość projektu to 70 mln zł. W poniedziałek, 9 marca list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektu podpisali wicepremier Jarosław Gowin i wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Województwo Małopolskie wystąpiło do Komisji Europejskiej z wnioskiem na realizację projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” wspólnie z licznymi partnerami. To Ministerstwo Rozwoju, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Europejskie Centrum Czystego Powietrza, miasta Kraków, Tarnów i Nowy Sącz oraz 17 powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, nowosądecki, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, wadowicki, wielicki. Partnerzy zagraniczni projektu to Instytut ds. Energii, Klimatu i Środowiska w Wuppertalu oraz Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus. Realizację projektu w Małopolsce wspiera również Minister Klimatu, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Pełnomocnik Premiera do spraw Programu Czyste Powietrze.

Cel projektu to wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego, który przyjęliśmy kilka miesięcy temu. To projekt, który jest po raz pierwszy realizowany w skali całego kraju i który – co najważniejsze – przynosi bardzo wymierne efekty

- podkreślił wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Aby popatrzeć na politykę Województwa Małopolskiego w sposób kompleksowy, należy popatrzeć na dotychczasowe działania: czyli z jednej strony projekt ekoMałopolska, który był dedykowany edukacji ekologicznej, z drugiej Program Ochrony Powietrza, który jest wymiernym efektem naszych działań związanych z czystym powietrzem i teraz program LIFE, dedykowany działaniom środowiskowym

- wyjaśnił wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Podpisanie przez wicepremiera Jarosława Gowina listu intencyjnego zamyka całą część formalną dokumentu. Dokument jest już złożony w Komisji Europejskiej, czekamy na jego szczęśliwe potwierdzenie. Recenzje, które dostajemy pokazują, że Małopolska jest już nie tylko liderem, ale także wzorem dla innych województw w działaniach środowiskowych

- dodał wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Dzisiaj cała Polska patrzy na rozwiązania, które zostały wypracowane tutaj – w Krakowie, w Małopolsce. Bardzo serdecznie gratuluję całemu zarządowi województwa, a w szczególności wicemarszałkowi Tomaszowi Urynowiczowi. To projekt świetnie przemyślany i – co bardzo ważne – będący pokłosiem bardzo szerokiego dialogu z zainteresowanymi, zarówno z organizacjami pozarządowymi, z mieszkańcami województwa małopolskiego, jak i z samorządowcami

- podkreślił wicepremier Jarosław Gowin.

W przypadku pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, realizacja projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA rozpocznie się w styczniu 2021 roku, a zakończy w grudniu 2030. Program będzie służył promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawie efektywności energetycznej oraz realizacji unijnych celów w zakresie ochrony klimatu.

Województwo Małopolskie już obecnie realizuje jeden projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Projekt jest wdrażany od października 2015. Jest to jak dotąd jedyny w Polsce projekt zintegrowany LIFE. Łączna wartość projektu to 17 mln EUR. Jego celem jest integracja działań w zakresie poprawy jakości powietrza, aby w pełni wdrożyć wymagania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Projekt realizowany jest we współpracy z kilkudziesięcioma partnerami, w tym 62 gminami z obszaru Małopolski.

Galeria zdjęć