Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Zajęcia o ochronie klimatu w małopolskich szkołach

Środowisko
06 czerwca 2019
Jeszcze tylko dzisiaj szkoły uczestniczące w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej mogą zgłaszać chęć udziału w zajęciach dot. zmian klimatu, realizowanych przez Województwo Małopolskie w ramach projektu LIFE. Lekcja online zostanie przeprowadzona 12 czerwca o godz. 10:15.

Zmiany klimatyczne są jednym z najpoważniejszych problemów, przed którymi stoi obecnie świat. Serdecznie zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału w zajęciach, ponieważ uczniowie będą mogli pogłębić swoją wiedzę w zakresie przyczyn oraz skutków ich występowania

– zachęca Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Do udziału w lekcji zostało zaproszonych 80 szkół, biorących udział w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna. Mogą one potwierdzić swój udział do 6 czerwca na adres e-mail: .

Do tej pory w ramach zintegrowanego Projektu LIFE Małopolska w zakresie wdrażania „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” odbyło się już 25 zajęć on-line przeprowadzonych przy wykorzystaniu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Podczas lekcji można było się dowiedzieć, m.in. co to jest smog i jak powstaje, czym różnią się od siebie paliwa stałe, ciekłe i gazowe, jak wyprodukować prąd z wody, słońca, czy wiatru. Uczniowie poznawali także rodzaje urządzeń grzewczych, czy sposoby podnoszenia efektywności energetycznej.

Główną ideą zajęć jest podniesienie świadomości młodzieży na temat różnych obszarów wpływających na stan środowiska naturalnego. Dla młodych ludzi zajęcia tego typu są doskonałym źródłem informacji nt. otaczającego nas świata oraz bodźcem do czynnego udziału w walce z jego zanieczyszczeniem.

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna- nowy model nauczania” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.1.4, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stanowi kontynuację pilotażu realizowanego w latach 2013-2015. Projekt zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych w regionie, poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię teleinformatyczną.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM