Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Balice naszym oknem na świat

Transport
18 maja 2020
Na krakowskim lotnisku podpisano kontrakt na rozbudowę płyty postojowej samolotów (PPS) w części zachodniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Umowa  obejmuje budowę nowego fragmentu płaszczyzny postojowej po stronie zachodniej istniejącej PPS wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej: kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci p.poż., oświetlenia masztowego, oświetlenia nawigacyjnego, sieci teletechnicznych oraz oznakowania pionowego i poziomego. Przebudowane zostaną fragmenty istniejących nawierzchni lotniskowych, w związku ze zmianą układu dróg kołowania i stanowisk postojowych na PPS.

Planowana rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów zwiększy możliwości operacyjne w zakresie przyjęcia większej liczby samolotów, a także poprawi w znacznym stopniu przepustowość oraz funkcjonalność całej płaszczyzny postojowej. Po wykonaniu całości robót możliwości operacyjne zwiększą się o dodatkowe 15 stanowisk postojowych dla samolotów kodu C.

Konieczność rozbudowy płaszczyzny postojowej w kierunku zachodnim wynika także z zaplanowanej rozbudowy budynku terminala. Planowana płaszczyzna postojowa w części południowej będzie bezpośrednio graniczyła poprzez drogę serwisową z budynkiem nowego terminala. W planowanym zadaniu uwzględniono także wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, systemu odwodnienia nawierzchni, systemu oświetlenia nawigacyjnego, oświetlenia płaszczyzny, sieci wodociągowej oraz oznakowania pionowego
i poziomego. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią kontrolowane odprowadzenie wód opadowych okresowo zanieczyszczonych środkami pochodzącymi z odladzania samolotów do dedykowanych zbiorników.

Jako reprezentant współwłaściciela lotniska wyrażam wielką radość, że również Zarząd Portu Lotniczego im. św. Jana Pawła dorzuca się do Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej tak wysokobudżetową inwestycją. Każda złotówka inwestycyjna jest na wagę złota, bo tylko w ten sposób można pobudzać gospodarkę, zwiększać wpływy podatkowe i poprawiać życie tym wszystkim, którzy uczestniczą w tym wszystkim co wspólnie wypracowujemy.

- podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Wykonawcą inwestycji będzie Max Bögl Polska sp. z o. o., który wykona zamówienie za cenę brutto 133 770 tys. zł.

Również w maju Kraków Airport podpisał kolejną umowę na zaprojektowanie, modernizację i rozbudowę systemu transportu bagażu rejestrowanego, tzw. BHS. Zadanie projektowe podzielone jest na dwa etapy. Pierwszy obejmuje przygotowanie dokumentacji dla wyposażenia istniejącego BHS w system odczytu kodów kreskowych znajdujących się na zawieszkach bagaży. Modernizacja ma na celu umożliwienie wypełnienia wytycznych rezolucji IATA 753 w zakresie śledzenia bagaży, które przyleciały z innych portów lotniczych.

Drugi etap obejmuje zaprojektowanie dwóch nowych linii do transportu bagaży przylotowych z dwoma nowymi karuzelami do odbioru bagażu. W praktyce, po realizacji projektowanych prac, na naszym lotnisku podniesiony zostanie standard obsługi pasażerów w obrębie przylotów. Bagaże będzie można odbierać nie na czterech a na sześciu karuzelach. Ułatwione też będzie zlokalizowanie bagażu, który z samolotu transportowany jest na karuzele a także pozwoli na zachowanie dystansu między pasażerami zgodnie z nowymi wytycznymi sanitarnymi.

Dzień nadziei na przyszłość

- 18 maja 2020 roku to szczególny dzień dla Kraków Airport. Mimo wstrzymanego ruchu pasażerskiego jest dniem nadziei na przyszłość, którą przez cały pontyfikat - także podczas swoich licznych wizyt na lotnisku w podkrakowskich Balicach - przekazywał nasz patron
Jan Paweł II. Dniem optymizmu dla Kraków Airport i całej małopolskiej gospodarki, w tym turystyki. Wszyscy wiemy, że teraz cała branża lotnicza i turystyczna przeżywa trudne chwile
i czeka ją wiele wyzwań i trudności. Jestem jednak przekonany, że przezwyciężymy obecne trudności i odbudujemy małopolską gospodarkę, poprzez odbudowę potencjału Kraków Airport
- powiedział Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport.

Uroczyście obchodziliśmy 100 rocznicę Świętego Jana Pawła II. Wcześnie rano korzystając z dobrych warunków pogodowych wystartowały balony z flagami papieską i narodową symbolizującą naszą pamięć o patronie a także przekonanie, że brak samolotów na niebie to sytuacja przejściowa. Na lotnisku odprawiono mszę św. z udziałem pracowników Kraków Airport z zachowaniem dystansu sanitarnego na otwartej przestrzeni terminala pasażerskiego. Wzruszające i piękne spotkanie zwłaszcza dla tych pracowników, osobiście witających papieża Jana Pawła II, gdy przylatywał do Krakowa.  - Podpisany dzisiaj kontrakt na rozbudowę płyty postojowej to realizacja kolejnego etapu Planu Generalnego. Potwierdzenie,  że konsekwentnie nie zapominając o przeszłości, analizując teraźniejszość, idziemy drogą  rozwoju krakowskiego lotniska w perspektywie następnych dekad. Podpisana dziś umowa o wartości ponad 100 mln zł na realizację kolejnego z zadań inwestycyjnych lotniska cywilnego, znacząco wpłynie na PKB Małopolski i Krakowa, pobudzi powstawanie nowych miejsc pracy. To także realizacja obowiązku w zakresie obronności Rzeczpospolitej. Cały czas także pracujemy nad zaoferowaniem pasażerom, wszystkim pracownikom  i użytkownikom korzystającym z Naszego lotniska obsługi na jak najwyższym poziomie
 w każdym wymiarze, także sanitarnym w związku z aktualną sytuacją
- dodał Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport.

Przy podpisaniu umowy gośćmi honorowymi byli  Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i  Piotr Ćwik, wojewoda małopolski. Inwestycje prowadzone są w całej Polsce, w infrastrukturę drogową, kolejową oraz lotniczą. Rozbudowa płyty postojowej w Balicach zwiększy możliwości portu w obliczu wyzwań  stawianych przez rosnący ruch lotniczy – zaznaczył Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. - Wyjątkowa rocznica 100. lecia urodzin Świętego Jana Pawła II obchodzona w szczególnym dla nas wszystkich czasie zbiega się z zainicjowaniem kolejnej inwestycji – ważnej zarówno dla krakowskiego lotniska, jak i w szerszej perspektywie, dla całej Małopolski. To niezwykle budujące. Jestem przekonany, że reaktywacja ruchu pasażerskiego to tylko kwestia czasu. Każda inwestycja w rozwój szeroko pojętej infrastruktury ma teraz ogromne znaczenie. Chcę pogratulować dbałości o wysokie standardy, których Kraków Airport zawsze był doskonałym przykładem. Osią wszystkich działań, także tych związanych z walką z koronawirusem, były tu bezpieczeństwo i komfort podróżnych. Życzę sprawnej realizacji nowej inwestycji i nieustającej opieki Państwa wielkiego Patrona  – powiedział wojewoda Piotr Ćwik.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/ MIędzynarodowy Port Lotniczy w Balicach