Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Koleje Małopolskie - dodatkowe czynności zapobiegawcze w związku z koronawirusem (TV Małopolska)

Transport
12 marca 2020
Spółki Koleje Małopolskie sp. z o.o. w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów oraz pracowników w związku z pandemią COVID-19 wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 podjęły szereg czynności ochronnych. Przeczytaj zarządzenie i zobacz materiał TV Małopolska.

1. 27 lutego 2020 roku wydano zarządzenie nr 8/2020 r. Prezesa Zarządu „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. odnośnie wytycznych w sprawie postępowania na wypadek podejrzenia zarażenia chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną.

2. Spółka Koleje Małopolskie sp. z o.o. zapoznała pracowników z wytycznymi PKP Polskie Linie Kolejowe wydanymi w sprawie postępowania na wypadek podejrzenia zarażenia chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną.

3. Koleje Małopolskie sp. z o.o. wystąpiły z prośbą o ograniczenie wizyt osób spoza firmy, powstrzymania się od organizacji spotkań oraz ograniczenia wyjazdów służbowych,

4. Tabor kolejowy Spółki został wyposażony w infografikę (wnętrze pojazdu) o sposobie prawidłowego mycia rąk – zalecenie Głównego Inspektora Sanitarnego. Informacja na ten temat została zamieszczona również na stronie internetowej oraz na profilu Spółki w mediach społecznościowych.

5. Dokonano zakupu jednorazowych masek oraz rękawiczek ochronnych dla drużyn pociągowych celem zabezpieczenia pasażerów i pracowników w przypadku podejrzenia wystąpienia koronawirusa.

6. Wyposażamy pojazdy Spółki Koleje Małopolskie sp. z o. o. w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk pasażerów i pracowników wraz z instrukcją ich użytkowania,

7. Firma zajmująca się utrzymywaniem czystości wewnątrz pociągów Spółki Koleje Małopolskie sp. z o.o. otrzymała polecenie dezynfekcji powierzchni płaskich oraz poręczy i uchwytów znajdujących się w pojeździe środkami dezynfekującymi, dostarczonymi przez Spółkę Koleje Małopolskie sp. z o.o.

8. Polecono, aby podczas wymiany pasażerów na peronie dworca, drzwi pociągu były automatycznie otwieranie i zamykane centralnie przez maszynistę pociągu, a nie jak dotychczas, indywidualnie przez pasażera. Pasażerowie nie będą musieli dotykać przycisku otwierania drzwi.

9. Spółka Koleje Małopolskie sp. z o.o. porozumiała się z firmą świadczącą usługę dezynfekcji pojazdów, która w razie sytuacji wyjątkowej wykona owe czynności.

10. Wdrażamy strefę bezpieczną dla drużyn pociągowych, minimalizującą ryzyko zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM