Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Krok milowy dla rozwoju transportu kolejowego

Transport
08 lipca 2020
Zarząd Województwa Małopolskiego oficjalnie przekazał Kolejom Małopolskim umowę na dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WM oraz podpisał umowę na realizację inwestycji „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego”.

Budowa zaplecza jest strategiczną inwestycją, wartą 91 mln zł. W zapleczu będzie obsługiwany tabor województwa, Kolei Małopolskich i Polregio. Wykonawcą prac będzie konsorcjum firm Budimex S.A. i KZN Rail. Zadanie zostanie zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w terminie 18 miesięcy od podpisania kontraktu. Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego jest jedną ze strategicznych inwestycji województwa małopolskiego, mającą na celu całościowe wsparcie regionalnych przewozów kolejowych w Małopolsce.

Budowa zaplecza jest inwestycją absolutnie konieczną, aby Koleje Małopolskie mogły się rozwijać. To jest milowy krok w utrzymaniu dynamicznego rozwoju wojewódzkiej spółki

- zaznaczył marszałek Witold Kozłowski.

W uroczystości wzięli udział Andrzej Adamczyk, minister transportu, Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Edward Czesak z zarządu województwa, wojewoda Piotr Ćwik, wicewojewoda Zbigniew Starzec, Bogdan Kondratowicz, prezes Kolei Małopolskich, Jan Tadeusz Duda, przewodniczący sejmiku województwa małopolskiego i Wojciech Grzeszek, radny województwa i przewodniczący małopolskiej "Solidarności". 

Zaplecze zaproponuje nowe miejsca pracy dla elektryków, informatyków, magazynierów, rewidentów taboru czy pracowników utrzymania czystości. To duży krok w stronę stworzenia całkowicie niezależnego przewoźnika kolejowego

- zauważył wicemarszałek Łukasz Smółka.

Takie miejsce pozwoli stale kontrolować jakość i systematycznie ją podnosić, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwych warunków dla pracowników wykonujących czynności obsługowo-naprawcze taboru. Własne zaplecze serwisowe pozwoli zaoszczędzić czas potrzebny na podstawienie składów do miejsca wykonywania przeglądu. Wyeliminuje ryzyko oczekiwania na wjazd na tory serwisowe zewnętrznych operatorów. W ramach inwestycji na terenie o powierzchni 3,38 ha powstanie nowoczesna hala kolejowa o wymiarach 36 x 141 m. Teren na inwestycję wydzierżawiła PKP S.A. na 30 lat.

Hala zostanie wyposażona w niezbędne urządzenia techniczne do obsługi taboru takie jak m.in. suwnica pomostowa, tokarka podtorowa, pojazd szynowo drogowy oraz stanowiska do napiaszczania, wodowania, odfekalniania i odladzania składów taborowych. W zakresie budowy hali powstanie część biurowo-socjalna i warsztatowo–magazynowa, a także myjnia. W jej  bezpośrednim sąsiedztwie zaplanowano budowę oczyszczalni ścieków przemysłowych o przepustowości około 5 dm3/s. W ramach projektu zostanie zmodernizowana sieć sterowania ruchem kolejowym oraz sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

Galeria zdjęć