Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Dodatkowe działania w walce z koronawirusem na Małopolskich Dworcach Autobusowych

Transport
18 marca 2020
W związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirus SARS-Cov-2 Zarząd Spółki Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. podjął działania mające na celu minimalizację zagrożenia epidemiologicznego dla pasażerów, klientów, kontrahentów i pracowników spółki oraz ewentualną skuteczną likwidację skutków wystąpienia określonych zagrożeń:

1. Podjęto decyzję o zakupie niezbędnych środków i wyposażenia z zakresu ochrony osobistej dla personelu dworców i biura oraz dla pasażerów. W szczególności zakupiono profesjonalne maseczki FFP3, termometry bezdotykowe, rękawiczki ochronne, żele i płyny dezynfekujące dla ludzi, płyny dezynfekujące do powierzchni, dozowniki płynów dezynfekujących na dworce w Krakowie i Nowym Sączu oraz do obiektów biurowych – w ilościach pozwalających na korzystanie z tych środków w kolejnych tygodniach. Zapasy są na bieżąco uzupełniane.

2. Dla pasażerów i klientów zainstalowano na dworcach i w obiektach biurowych dla pracowników i współpracowników dozowniki z płynem dezynfekcyjnym z jednoczesnym umieszczeniem instrukcji korzystania z nich. Wkłady do dozowników są na bieżąco uzupełniane.

3. Na wielu płaszczyznach mają miejsce działania i kampanie informacyjne:

- bezpośrednio na dworcach rozmieszczono w widocznych miejscach instrukcje opracowane przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa osobistego,

- na monitorach w obrębie dworców bezustannie wyświetlane są instrukcje dla pasażerów i klientów w zakresie bezpieczeństwa osobistego,

- za pośrednictwem strony internetowej: rozklady.mda.malopolska.pl i profilu w mediach społecznościowych: facebook.com spółka na bieżąco informuje o aktualnej sytuacji i prowadzi działania prewencyjne,

- opracowano komunikaty prasowe w zakresie aktualnej sytuacji dotyczącej działalności operacyjnej spółki,

- aktualnie są wdrażane i planowane kolejne działania informacyjne, które będą publikowane na dostępnych kanałach komunikacyjnych.

4. Utrzymywany jest stały kontakt z właściwymi instytucjami i podmiotami rządowymi i samorządowymi odpowiedzialnymi za zdrowie publiczne z zastosowaniem się do ich wytycznych – Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, właściwych stacji sanitarno-epidemiologicznych i innych. Spółka zwróciła się również do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie o dodatkowe przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi pasażerów w obliczu zagrożenia epidemiologicznego.

5. W obliczu zagrożenia epidemiologicznego, podjęto dodatkowy i ciągły kontakt z przewoźnikami i najemcami lokali użytkowych na obiektach spółki, w szczególności w zakresie koordynacji wspólnych działań ukierunkowanych na zapewnienie bezpiecznego środowiska dla pasażerów, klientów i pracowników wszystkich stron.

6. Zarząd Spółki przyjął uchwałą szczegółowy dokument pn. Zasady i procedury bezpieczeństwa na okoliczność zagrożenia epidemiologicznego, który kompleksowo reguluje wiele aspektów związanych z funkcjonowaniem spółki w obliczu zagrożenia epidemiologicznego. Dokument:
- reguluje sposób funkcjonowania spółki,
- określa proces decyzyjny i nadzór nad bieżącymi działaniami,
- reguluje obowiązki pracowników i ich przełożonych,
- opisuje zasady na jakich może być wykonywana w spółce tzw. praca zdalna,
- określa zasady współpracy z kontrahentami,
- reguluje procedury związane z pojawieniem się indywidualnych przypadków zagrożenia epidemiologicznego wśród pracowników, wśród pasażerów na dworcu oraz wśród pasażerów lub kierowców w autobusach. Określono miejsca dla pasażerów, gdzie mogą oczekiwać na przyjazd właściwych służb oraz miejsca postojowe dla autobusów. W tym zakresie szczegółowo poinformowano o procedurach kontrahentów spółki, w szczególności przewoźników.

7. Zgodnie z możliwościami, uwzględniając sytuację, skierowano około 50% pracowników do tzw. pracy zdalnej. W innych przypadkach spółka dopuszcza wykorzystywanie urlopów zaległych lub innych. Część pracowników przebywa na zwolnieniach lekarskich lub sprawuje opiekę nad dzieckiem albo członkiem rodziny. W ramach tych działań przygotowano dla pracowników odpowiedni sprzęt IT do wykonywania pracy zdalnej oraz przeszkolono ich w zakresie BHP.

8. Na bieżąco odbywa się współpraca z przewoźnikami w zakresie aktualizacji rozkładów jazdy i pełnego informowania pasażerów o wszelkich zmianach. Zakres pracy z tym związany jest szeroki, gdyż każdego dnia dochodzi do wielu zmian. Pasażerowie otrzymują aktualne informacje za pośrednictwem tablic informacyjnych na dworcach, komunikatów głosowych oraz poprzez stronę internetową rozklady.mda.malopolska.pl

9. Spółka zwróciła się do przewoźników, w celu ułatwienia i przyspieszenia procedur na granicach, z prośbą o wypełnianie tzw. formularzy lokalizacyjnych dla pasażerów i kierowców, wprowadzonych przez organy państwowe.

10. W dniu 13 marca 2020 r. przeprowadzono, w ramach działań prewencyjnych, profesjonalną dezynfekcję Dworca Autobusowego MDA w Krakowie, którą powtórzono również w dniu 14 marca, a w dniu 17 marca przeprowadzono podobne działania, tj. profesjonalną dezynfekcję, również na Dworcu Autobusowym MDA w Nowym Sączu. Spółka jest w stałym kontakcie z podmiotem realizującym takie działania. Zaplanowane są cykliczne dezynfekcje z możliwością doraźnego zlecenia takich działań w trybie natychmiastowym.

11. Spółka aktualnie proceduje wdrożenie infolinii dla pasażerów i klientów korzystających z dworców autobusowych zarządzanych przez MDA. Dzięki temu rozwiązaniu wszyscy zainteresowani będą mogli otrzymać szczegółowe informacje nie tylko z zakresu bieżącej działalności operacyjnej MDA, ale również w zakresie bezpieczeństwa i procedur związanych z jego utrzymaniem na okoliczność zagrożenia epidemiologicznego.

12. Trwa bezustanna praca nad poprawą bezpieczeństwa pasażerów i klientów. Cyklicznie odbywają się spotkania Zarządu i grupy pracowników w ramach tzw. sztabu antykryzysowego, gdzie opracowywane są nowe rozwiązania mające na względzie poprawę bezpieczeństwa dla wszystkich osób korzystających z dworców autobusowych  oraz dla jej pracowników i współpracowników.

Zdrowie publiczne i działania ukierunkowane na zapewnienie optymalnych warunków dla jego utrzymania, jest aktualnie priorytetem dla Zarządu Spółki, który wszystkie siły i środki skierował do realizacji zadań z tym związanych.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM
Tagi: MDA, KORONAWIRUS