Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Inauguracyjne posiedzenie nowej Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Współpraca
19 sierpnia 2019
Rozpoczęła się nowa kadencja Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Podczas spotkania inauguracyjnego marszałek Witold Kozłowski wręczył członkom rady akty powołania.

Celem działalności Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest zapewnienie jak najlepszych warunków dla rozwoju małopolskich organizacji pozarządowych. MRDPP ma utworzyć sformalizowaną platformę dialogu, współpracy i porozumienia obu sektorów. Rada jest zespołem o charakterze opiniodawczo – doradczym i pomocniczym, który ma kształtować właściwą współpracę samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi.

Za nami już cztery kadencje Rady. Rady I (2006-2008) i II (2009-2013) kadencji to ciała, które powoływane były z inicjatywy samorządu województwa małopolskiego. Dopiero nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2010 roku uregulowała zagadnienie dotyczące tworzenia Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, w myśl której ich powołanie następuje na skutek inicjatywy sektora pozarządowego. W Małopolsce wolę powołania Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP) wyraziło 50 organizacji pozarządowych, spełniając tym samym wymóg ustawowy. Rady III kadencji (2013 – 2015) i IV kadencji (2016 – 2019) funkcjonowały w oparciu o znowelizowelizowane przepisy ustawy, zgodnie z którymi to Zarząd Województwa Uchwałą określa: tryb powołania członków Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, termin i sposób zgłaszania kandydatów oraz organizację i tryb jej działania.

Małopolską Radę Działalności Pożytku Publicznego V kadencji (2019 - 2022) tworzą przedstawiciele administracji publicznej, którzy na prośbę Marszałka Województwa Małopolskiego wytypowali do jej składu własnych przedstawicieli oraz przedstawiciele małopolskiego sektora pozarządowego.

Przedstawiciele Marszałka Województwa Małopolskiego

 1. Anna Pieczarka – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
 2. Dawid Puszko – Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu
 3. Małgorzata Dulak - Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi
 4. Monika Seweryn – Zespół Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego

 1. Jacek Kowalczyk – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Małopolskiego

 1. Jadwiga Wójtowicz – Radna Województwa Małopolskiego
 2. Patryk Wicher – Radny Województwa Małopolskiego
 3. Robert Bylica – Radny Województwa Małopolskiego

Przedstawiciele organizacji pozarządowych

 1. Ireneusz Hyra – okręg m. Kraków
 2. Jakub Kucharczuk – okręg m. Kraków
 3. Jarosław Komorniczak – okręg m. Kraków
 4. Paweł Pawłowski – okręg krakowski
 5. Izabela Miłkowska – okręg oświęcimski
 6. Adam Flaga – okręg tarnowski
 7. Michał Mółka – okręg nowosądecki
 8. Barbara Dziwisz – okręg nowotarski

Galeria zdjęć