Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów

Współpraca
03 lipca 2020
Między 30 czerwca a 2 lipca marszałek Witold Kozłowski wziął udział w drugiej w tym roku sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. Spotkanie miało charakter hybrydowy, część uczestników dostępna była zdalnie, pozostali byli na miejscu.

Pierwszego dnia lokalni i regionalni liderzy poparli propozycje Komisji Europejskiej przekazania dodatkowych 2 mld euro na bezpośrednie reagowanie na przyszłe problemy. Zaproponowano wprowadzenie nowych przepisów, pozwalających regionom i miastom uzyskać bezpośrednie wsparcie UE w sytuacjach kryzysowych. To istotne znaczenie regionów podkreślił także w swoim wystąpieniu podczas sesji Janez Lenarčič, komisarz odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe, mówiąc, że: „podmioty regionalne i lokalne odgrywają kluczową rolę reagując jako pierwsi na kłopoty, a równocześnie pełniąc główną rolę w realizacji działań zapobiegawczych”.

W marcu Europejski Komitet Regionów przygotował internetową platformę wymiany informacji, umożliwiającą samorządom lokalnym i regionalnym dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie przeciwdziałania koronawirusowi, a także ocenę działań podejmowanych przez Unię Europejską

- przypomniał marszałek Witold Kozłowski.

Drugi dzień sesji został poświęcony wyzwaniom demograficznym Europy. Zachodzące zmiany tj. starzenia się społeczeństwa, zwiększenia długości życia, wyludnianie się obszarów wiejskich, migracja wewnętrzna i zewnętrzna powodują, że przywódcy regionalni i lokalni wezwali instytucje UE do ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi w celu przeciwdziałania terytorialnym i społeczno-ekonomicznym konsekwencjom tych zmian oraz do włączenia wymiaru demograficznego do wszystkich polityk UE i do debaty na temat przyszłości Europy. Apostolos Tzitzikostas, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, podkreślił ponadto, że: „pandemia Covid-19 uwidoczniła potrzebę brania pod uwagę i podejmowania działań strategicznych w związku ze zmianami demograficznymi i ich długoterminowymi poważnymi skutkami terytorialnymi i społeczno-ekonomicznymi”.

W trzecim dniu przyjęta została rezolucja, określająca trzy priorytety Europejskiego Komitetu Regionów na najbliższe pięć lat, które sprawią, że Unia Europejska będzie bardziej odporna, zrównoważona i spójna, dzięki zwiększeniu zaangażowania regionów i miast w tworzenie i wdrażanie polityki UE. Wyznaczono priorytety tj. model demokratyczny UE, do lepszego odzwierciedlenia roli i obowiązków władz regionalnych i lokalnych; zarządzanie przemianami społecznymi: globalnymi pandemiami, rewolucjami cyfrowymi, klimatycznymi czy demograficznymi; wspieranie spójności, będącej bazą dla wszystkich polityk UE.

Na zakończenie obrad Europejski Komitet Regionów, popierając propozycję przedstawioną przez Komisję Europejską, wezwał państwa członkowskie do terminowego i sprawiedliwego porozumienia się w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027 i przygotowanego Planu Odbudowy UE. W rezolucji i debacie z Komisarzem UE ds. Budżetu i Administracja Johannes Hahn regiony i miasta zażądały, by wdrażanie programów UE opierało się na wspólnej odpowiedzialności i partnerstwie.

Realizacja nowego budżetu i Planu będzie stanowić wyzwanie pod względem planowania strategicznego, koordynacji i zdolności administracyjnych. Dlatego też KR stoi na stanowisku rezygnacji z centralizacji na rzeczy realizacji działań bezpośrednio przez regiony i miasta, które najlepiej znają lokalne potrzeby. Nowe partnerstwo między podmiotami z UE, podmiotami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi pomoże zmniejszyć obecny dystans między koordynacją polityk gospodarczych a rzeczywistymi potrzebami obywateli i przedsiębiorstw, przyspieszając tym samym wdrażanie programów europejskich w miastach i regionach.

Galeria zdjęć