Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

NGO mogą zdobyć pieniądze na wkład własny

Współpraca
27 lutego 2019
Pracujesz w organizacji pozarządowej, która przygotowuje ciekawy projekt dla mieszkańców regionu, ale nie masz jeszcze zebranych środków na wymagany wkład własny? Warto zainteresować się ogłoszonym właśnie otwartym konkursem ofert, w ramach którego można zdobyć pieniądze na ten cel. Województwo Małopolskie na wkłady własne dla NGO przeznacza w tym roku w sumie 190 tys. zł.

Do 21 marca 2019 r. można składać dokumenty w otwartym konkursie ofert, w ramach którego są do zdobycia środki na wymagany wkład własny. O pieniądze mogą się starać te organizacje pozarządowe, które są w trakcie zdobywania finansowania projektu ze środków zewnętrznych (np. w ramach konkursów ministerialnych) lub właśnie zdobyły taką dotację i muszą wykazać swój udział finansowy. Uwaga – do konkursu nie można składać projektów, które otrzymały finansowanie w innych konkursach ofert Województwa Małopolskiego lub z pominięciem tej procedury.

Co więcej zadania, na które organizacja chce zdobyć wkład własny, powinny być realizowane od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r., przy czym wydatki ponoszone w ramach przyznanej dotacji ze środków finansowych Województwa Małopolskiego stanowią koszty kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały poniesione dopiero od dnia podpisania umowy.

Wszystkie ważne informacje, a także potrzebne dokumenty i formularze można znaleźć na BIP.

Oferty można składać osobiście na dzienniku podawczym urzędu marszałkowskiego przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie lub przesyłając pocztą – na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

koniecznie z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert - Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.

Uwaga – decyduje data wpływu do urzędu, nie data stempla pocztowego.

Galeria zdjęć

Autor: Kancelaria Zarządu/ Zespół ds Organizacji Pozarządowych